Evenes sitt sølvhjul

Et hjul i sølv med ti eiker på rød bunn. Det er kommunevåpenet til Evenes.

Lilletindmarsj 2011

Den høyeste toppen i Evenes, Lilletinden, stiger 1.134 meter over havet. Før i tiden ble det hevdet at man kunne se sju prestegjeld fra toppen.

Foto: Terje Bartholsen

Kommunevåpenet for Evenes

Kommunevåpenet til Evenes.

– Et symbol på den nye tid, med Evenes som kommunikasjonssentrum, forteller ordfører Svein Erik Kristiansen fra Høyre.

Evenes kommune ligger helt nord i fylket vårt, og grenser mot Tjeldsund i vest, Narvik i øst og Skånland i Troms i nord. Lenge var Evenes et senter i Ofoten-regionen.

– Det første kirkestedet i Ofoten kom her i Evenes i cirka 1250. Ofoten var lenge en kommune, med Evenes som sentrum. Det første møtet etter formannskapsloven i 1837 ble holdt i Evenes i mai i 1838.

– Den første butikken i Ofoten lå i Evenes, og det første poståpneriet nord for Namsos lå på Liland i Evenes. Så dette har vært et senter i regionen til alle tider, sier Svein Erik Kristiansen, forteller Kristiansen.

Kom inn mange forslag

Ordfører i Evene, Svein Erik Kristiansen

Ordfører Svein Erik Kristiansen.

Foto: Privat

Da konkurransen om hvordan kommunevåpenet skulle se ut ble avholdt i 1989, kom det inn 23 ulike forslag. Hjulet var ett av forslagene.

– Og så var det en toppdykker, som følge av alle våtmarksområdene våre med et rikt fugleliv. Det kom også forslag på to ulike blomster, reinfann og tyrihjelm. Begge disse to vokser det mye av hos oss. Og så var de som foreslo ambolten, både en alene, og et våpen med tre ambolter. Som følge av gruvedrifta som Evenes hadde på begynnelsen av 1900-tallet.

Men til slutt ble det hjulet, i sølv på rød bakgrunn. Og ordføreren mener det var det riktige valget.

– Dette var nok det åpenbare forslaget som alle ville ha, og det var Aina Heimdal som kom med forslaget. I ettertid er det blitt bearbeidet i med fargevalg og detaljer, sier Svein Erik Kristiansen.

Flagget til topps

– Hvor viktig er det å ha et kommunevåpen, som et merke på identitet og tilhørighet?

– Det er veldig viktig. Det har noe med identiteten og tilhørighet å gjøre. Selv om det bare er 25 år siden vi fikk vårt kommunevåpen, har jeg inntrykk av at alle kjenner det veldig godt. Det er jo vårt lille flagg. Og når man vet hva slags betydning flagget har for en nasjon, så er dette vårt lille symbol som alle kjenner igjen og stiller seg bak.

Evenes kommune har også fått laget et stort flagg av sitt kommunevåpen. Under sykkelrittet Arctic Race hang flagget med kommunevåpenet til topps på flaggstanga ved rådhuset.

– Dette ble veldig godt mottatt av innbyggerne våre. Siden har flagget hengt der, og vi skal nå vurdere om vi skal ha det oppe hele tida, avslutter Kristiansen.