– I Brønnøy kunne sjøfarende finne vei til ei trygg havn

En svart seilingsgrind på gull bunn er Brønnøy sitt kommunevåpen. – At vi valgte seilingsgrinda som motiv er jo fordi vi fra gammelt av har vist sjøfarende vei forbi holmer og skjær, sier ordfører Johnny Hanssen.

Brønnøysund sett fra nord med sentrum midt i bildet

Brønnøysund sett fra nord med sentrum midt i bildet, innlandssjøen Frøkenosen til venstre, Brønnøysundbrua i bakgrunnen og Torghatten til venstre i horisonten.

Foto: Vegardn (cc) Wikimedia Commons

Brønnøy sitt kommunevåpen, ei svart seilingsgrind på gull bunn

Brønnøy sitt kommunevåpen, ei svart seilingsgrind på gull bunn.

– Seilingsgrinda er noe alle vi som bor i Brønnøy liker å identifisere oss med. At vi kommer fra Brønnøy og at vi tilhører en kystkommune. At vi valgte seilingsgrinda som motiv er jo fordi vi fra gammelt av har vist sjøfarende vei forbi holmer og skjær, og inn til ei trygg havn, sier ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen.

Brønnøy er den største kommunen på Sør Helgeland, med i underkant av 8000 innbyggere, som fordeler seg på 1047 kvadratkilometer. Brønnøy grenser mot Vega i vest, mot Vevelstad i nord, mot Vefsn og Grane i øst, og mot Bindal og Sømna i sør.

– Navnet Brønnøy er stedet der man kunne hente ferskvann som sjøfarende måtte ha. Og for å komme trygt inn til vannkildene måtte man ha merker å seile etter. Derfor er seilingsgrinda så betydningsfull for oss, sier Johnny Hanssen.

Stor betydning

Ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen, med ordførerkjedet der kommunevåpenet er hovedmotivet

1.12635303Ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen, med ordførerkjedet der kommunevåpenet er hovedmotivet.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Han er derfor ikke i tvil om at kommunevåpenet til Brønnøy har stor betydning som et merke og symbol på identitet og tilhørighet for folket i Brønnøy.

– Det betyr alt for oss. Også fordi det er et gammelt kommunevåpen som har mye av vår historie i seg. Det skaper gjenkjennelse. Og det har vært med og berga liv. Klart vi er veldig stolt av kommunevåpenet, sier Johnny Hanssen.

Men vet folk i Brønnøy hvordan kommunevåpenet ser ut, og hva det symboliserer? Johnny Hanssen er ikke i tvil.

– De fleste vet det. Kanskje ikke alle unge, men da må vi ta oss på tak og fortelle de det. Noen vet det. Ungene mine, som et eksempel.

– Se, pappa, der er jo et sånt merke som du har på jakken din, var det en av ungene mine som sa en gang. Og da forklarte jeg bakgrunnen for merket. Historien. Hva merket betyr. Og hvor viktig det har vært og fortsatt vil være.

Frykter ikke for seilingsgrinda

Brønnøy har to ganger vært i ekteskap med nabokommunen Sømna. Og hva hvis Brønnøy igjen vil bli slått sammen med andre, eksempelvis til en storkommune på Sør Helgeland, hva tenker ordfører Johnny Hansen om framtida til den gamle seilingsgrinda i Brønnøy sitt kommunevåpen?

– Klart det ligger mye følelser bak et kommunevåpen. Og mye av dette vil spille en stor og vesentlig rolle når man skal komme fram til en konklusjon.

– Men jeg frykter ikke at Brønnøy sitt kommunevåpen skal forsvinne. Seilingsgrinda kommer fortsatt til å ha stor betydning for Brønnøy, i mange, mange år framover, sier Johnny Hanssen.