Det blir flyplass i Rana

I dag har Stortinget vedtatt at Polarsirkelen lufthavn skal bygges på Hauan i Rana kommune, skriver Rana Blad. Forslaget om finansieringen av flyplassen ble vedtatt med 84 stemmer for - og én stemme mot. Rødt stemte mot. De oppfølgende punktene, at lufthavnene i Sandnessjøen/Mosjøen/Brønnøysund skal bestå, samt at den nye lufthavnen skal åpnes i 2025, ble også vedtatt. Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Lufthavna skal stå ferdig i 2025.