Derrick (11) fikk prolaps – eieren måtte kjøre 55 mil for å få hjelp

Om kjæledyret ditt blir syk og røntgenbildene hos dyrelegen ikke kan vise hva som er galt, kan ofte CT-røntgen være redningen. Men en slik maskin finnes ikke i Nordland. Hundeeier Berit Midthun måtte derfor sette seg i bilen og kjøre 55 mil med en syk hund i bilen.

Hunden Derrick fikk prolaps i ryggen.

Hunden Derrick (11) fikk prolaps i ryggen. Han måtte reise langt for å få hjelp, siden det ikke er en CT-maskin i Nordland.

Foto: Privat

– For meg var det ikke noe valg – jeg måtte reise ned til Namsos. Hvis ikke ble det avlivning i Bodø, sier Berit Midthun.

Hundeeier fra Bodø opplevde at hennes hund Derrick (11) fikk prolaps i bakre del av ryggen i april i år. Hunden var totalt lammet i bakpartiet, og hadde så store smerter at han ikke rørte på seg, og ville ikke spise.

Midthun reiste kort tid etter til Namsos med hunden for å få hjelp. Grunnen til at hun måtte kjøre over 55 mil for å få behandling til hunden, er at det ikke er CT-maskin i Nordland.

CT-undersøkelsen ga klare bilder om hva som var galt med hunden, og Derrick er i dag helt frisk igjen etter en operasjon. Men Midthun er fortvilet over at det ikke finnes en slik mulighet i Bodø og andre byer i fylket.

– Det er tragisk at man må reise så langt for å få behandling, både når det gjelder økonomisk (opphold og overnatting) og for dyret som utsettes for ekstra belastning på reisen. I tillegg må man skaffe fri fra jobb noen dager, som kan være vanskelig, sier Midthun.

Hunden Derrick etter operasjon. Han fikk prolaps i ryggen, og ble helt frisk igjen etter behandling

Hunden Derrick etter operasjon. Han fikk prolaps i ryggen, og ble helt frisk igjen etter behandling i Namsos.

Foto: Privat

– Kan ha store konsekvenser for dyret

Veterinær Tone C. Jørgensen ved Mo dyreklinikk kan bekrefte at den nærmeste CT-maskinen (Computer tomography) for folk i Nordland er i Namsos eller i Harstad i Troms. Harstad fikk CT-maskin i begynnelsen av 2018.

Katten Tigern på CT

En katt er lagt i narkose for en CT-undersøkelse.

Foto: Runde Fredriksen / NRK

Hva er konsekvensene av at det ikke er slike maskiner i Nordland?

I verste fall blir dyret avlivet i de tilfeller hvor man mangler viktig detaljinformasjon som er nødvendig for å kunne gi behandling, og da må hensynet til dyrevelferden gå foran, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller at for de hvor denne reisen ikke er aktuell stopper utredningen opp og pasienten må leve uten en klar diagnose, og da uten mulighet til å finne ut om behandling vil være mulig. Veterinæren mener det er et klart behov for en del pasienter.

Veterinær Tone C. Jørgensen

Tone C. Jørgensen. Veterinær og medeier ved Mo dyreklinikk, Mo i Rana.

Foto: Privat

Videre forteller hun at behovet styres også av de ulike eiernes ønske om videre utredning og behandling samt om de har økonomi til å dekke de utgiftene som følger med slike undersøkelser.

– Kostbar maskin

Alle dyreklinikker er privateid, og ifølge veterinæren en slik maskin svært kostbar for en klinikk. På spørsmål om hvorfor en slik maskin ikke finnes i Nordland sier Jørgensen at det er mange og sammensatte grunner til det.

– Blant de viktigste årsakene er økonomiske forhold, men også kompetanse- og interessekrav blant fagpersonell, samt behovsgrad, sier Jørgensen.

CT-maskin ved Rjukan sykehus

CT-maskin.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Jørgensen forteller videre at for hver maskin vil innkjøpskostnadene ligge fra 600.000,- og opp til noen millioner, helt avhengig av type maskin. Men totalkostnadene er langt høyere fordi man må ha vedlikehold, spesialutdannelse, og avlesning av bildene.