Hopp til innhold

Derfor vil halvparten slutte i jobben

Nesten seks av ti politiansatte i Norge har vurdert å slutte i politiet i løpet av de to siste årene.

Det skriver Politiforum.

Fagbladet har selv utført spørreundersøkelsen, som sier at 57 prosent har vurdert å slutte, av 2.367 respondenter.

I Nordland politidistrikt svarer 49.2 prosent «ja» på spørsmålet om de har vurdert å slutte i jobben.

Årsakene som nevnes er økt arbeidsbelastning, ressursmangel og lav lønn, skriver Avisa Nordland.

– Flere er ansatt i fagstillinger/spesialister og de er skjermet fra å bidra med fellesoppgaver. Dette medfører at det blir en skjevfordeling av arbeidsbelastning, skriver en ansatt i Nordland politidistrikt om årsaken til at arbeidsbelastningen øker.

Politibetjenten mener det er mest merkbart ute i distriktene hvor man stadig får tilført nye arbeidsoppgaver uten at det følger med ressurser.

Fra juli 2021 til juli 2023 har det blitt 255 færre politiårsverk i politidistriktene. Av undersøkelsen svarer også 72 % at de har merket en større arbeidsbelastning.

– Dette er en utvikling som absolutt gir grunn til bekymring, sier politiets hovedverneombud Audun Buseth.

– Det understreker viktigheten av å ha fokus på rammene for arbeidet, slik at de som står i det, kan stå i det over tid.

Bodø politistasjon
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK