Derfor sliter REC

Når solcelleprodusenten REC stuper i verdi på Oslo Børs er det fordi investorene mener selskapet har altfor mange og sammensatte problemer å stri med.

REC Mono i Glomfjord

GIGANT-INVESTERING: Det er investert for 1,3 milliarder kroner i utvidelse av fabrikken REC Mono Glomfjord som produserer wafere for solcelle-industrien.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

BAKGRUNN: REC har sin opprinnelse i Glomfjord i Nordland, og ble startet som et resultat av en god omstillingsprosess i kjølvannet av at Norsk Hydro reduserte sin virksomhet i industribygda.

Subsidiedrevet

Og REC ble en stor suksess, ikke minst båret fram av at Tyskland og Spania subsidierte solenergiprosjekter. Dette var bra, både for REC og tyske konkurrenter, og aksjekursene steg for REC steg fra 100 kroner til over 300 kroner.

Onsdag ble aksjen omsatt under tretti kroner.

Dette sterke fallet kan forklares med krisen i verdensøkonomien, men det er mange del-forklaringer som behøves om bildet skal bli korrekt.

Gambler

Forventningene til REC har sunket kraftig i lengre tid, og det skyldes i hovedsak at Tyskland og Spania vil trekke tilbake subsidiene. Dernest produserer kineserne billigere enn REC. Derfor må REC hele tiden investere i effektiv produksjon få takle konkurransen.

I mange land, som virkelig trenger solcelleenergiene, er det offentlig investeringstørke, og REC gambler nå i disse nedgangstidene ved å vokse sterkt. Produksjonskapasiteten øker kraftig, og en håper at president Obama snart starter planene om å bygge det nye USA på fornybar energi.

Skeptiske banker

Bankene synes REC gambler, og teller nå på knappene om en skal tørre å gi selskapet lån til veksten videre. Dette er en situasjon som gjør investorene nervøse.

REC snakker om at 2011 skal bli et bedre år, men analytikere og investorer er ikke helt sikre. Særlig handler det om at prisene på solcellekomponenter presses ned. REC kan komme i en situasjon der det blir vanskelig å produsere lønnsomt.

Solnedgang

Dernest har det grodd opp fabrikker som kopierer REC-teknologien, og produserer billigere.

Dette er også bekymringsfullt.

Når vi summerer opp disse utfordringene, ser ikke utsiktene for REC lyse ut, og heller ikke for Narvik og Glomfjord i Nordland, hvor REC har satset tungt.

Og når finanspressen lager overskrifter om at sola nå går ned for REC, er det en ganske treffende beskrivelse for situasjonen i selskapet.

For Glomfjord, der REC-eventyret startet, må samfunnet nok regne med at nye omstillingsprosesser kommer.

REC Mono i Glomfjord

FALLER: Problemer med den nye delen av REC Mono har gjort at fabrikken er nedskrevet med nesten en milliard kroner i verdi.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK