NRK Meny
Normal

Derfor måtte tingretten utsette sak om netthets mot AUF-lederen

Påtalemyndigheten trakk saken da den skulle gå i tingretten. Tiltalte møtte ikke opp, men det er ikke alltid nødvendig for at retten skal kunne gå sin gang.

Mani Hussaini auf-leder

Mani Hussaini er leder for AUF. Han har sagt til NRK at han forsøker å ikke la seg skremme av hatefulle meldinger på nett.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I dag skulle Lofoten tingrett ha behandlet en sak om hatfulle ytringer som var framsatt av en mann i slutten av 40-årene fra Lofoten. Mannen møtte ikke til behandlingen, og i noen tilfeller er ikke det nødvendig for at retten skal kunne gå sin gang.

Bestemmelsene sier at dersom man er tiltalt for noe som har strafferamme på mindre enn ett år kan domstolen gjennomføre saken bare med en dommer.

Dersom det er rom for å kunne idømme en lengre fengselsstraff, skal domstolen gjennomføre behandlingen med meddommere.

Mente det skulle gå bra

I utgangspunktet mente aktor at dette kunne gå greit, og at det heller ikke var avgjørende for saken at tiltalte ikke hadde møtt.

Noen ganger er det ikke nødvendig at tiltalte er tilstede for å gi opplysninger i saken. Da baserer retten seg på avhørene som er gjort med politiet, og den tiltalte har da heller ingen anledning til å utdype disse avhørene.

Etterhvert som saken skred fram i retten, fikk først Mani Hussaini forklare seg på telefon. Han bekreftet at trusselbildet mot han som politiker har økt i den senere tid, og at politiets sikkerhetstjeneste har bedt ham om å ta visse forholdsregler når han beveger seg ute.

Deretter ble avhørene fra politiet lest opp, og det var da aktor ba om en tenkepause.

Ytringene fra tiltalte var skrevet i en kommentartråd på Facebook, i ei gruppe med flere tusen medlemmer. Han hadde fått rundt hundre reaksjoner (likes) på innlegget sitt.

Dette sier loven

I straffelovens paragraf 185 står det først:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring».

Dermed ble aktor i tvil om den tiltalen de hadde lagt fram for retten egentlig var korrekt. Den er utformet i forhold til slutten av paragrafen hvor det står:

«Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år».

Med andre ord - strafferammen på det han skulle stått tiltalt for, er tre år og krever at det er meddommere.

Dermed trakk påtalemyndigheten saken, og jobber videre med å lage en ny tiltale for senere behandling i retten.