Derfor er mindre hvalbæsj dårlig nytt for økosystemet

Avføring fra blant annet sjøpattedyr er viktig for næringssyklusen på jorda, ifølge studie.

Verdens største dyr blåhvalen viser seg fram i Hinlopenstredet på Svalbard

Verdens største dyr blåhvalen viser seg fram i Hinlopenstredet på Svalbard.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

En ny studie har sett nærmere på hvordan avføring fra hval og andre dyr bidrar til å gjødsle planeten vår, skriver Huffington Post.

Studie ble nylig publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, og tar utgangspunkt i en tid da planeten vår var full av hval og andre store pattedyr.

Men så forsvant mange av disse gigantene. Noen arter er utdødd, mens andre har gått sterkt tilbake. Bare i forrige århundre, ble tre millioner hval slaktet i perioden 1900 og 1999.

Dette har fått konsekvenser for den naturlige syklusen og distribusjonen av næringsstoffer mellom hav og land, hevder forskerne.

Illustrasjon

Illustrasjonen viser hvordan næringsstoffer distribueres fra havdypet og opp på land – gjennom dyrs avføring, urin og (ved død) råtnende organer. Pilene estimerer mengder fosfor og andre næringsstoffer som ble forflyttet i forhistorisk tid, og hvor sterk syklusen er i dag. I grått arter hvis bestander enten er utdødde eller reduserte.

Foto: RENATE HELMISS

Første gang

Dr. Joe Roman er biolog ved University of Vermont og en av medforfatterne bak studien. Han forteller at selv om forskere lenge har visst at avføring fra dyr til lands og til vanns er viktig for jordas økosystemer, er det første gang man har undersøkt dette på globalt plan.

– Vår studie kaster nytt lys over gamle næringsveier, om hvordan ulike næringsstoffer finner vei fra havets dyp til fjelltopper på land, sier Roman til NRK.

– Avgjørende for økosystemet

Professor Marit Reigstad ved UiT

rofessor Marit Reigstad ved Universitetet i Tromsø synes studien er interessant.

Foto: Privat

Professor Marit Reigstad ved Universitetet i Tromsø sier studien setter fokus på kretsløp av grunnstoff og næring som er helt avgjørende for globale økosystem på land og i vann.

– Utenom denne studien, kjenner jeg til spekulasjoner om betydning av hvaler og hvalbæsj for det Antarktiske systemet.

Fangsten som reduserte hvalbestanden her første halvdel av 1900 tallet, kan ha bidratt til å øke jernmangelen for algeproduksjonen i Antarktis, fordi næringsstoffene sank til dypet istedet for å holdes flytende gjennom avføringen fra hval, sier hun.

Slike hypoteser er vanskelig å bevise, men de peker på hvordan endringer i økosystemet kan få konsekvenser vi ikke kan forutse.

– Viktig for jorda

Siden studien omtaler endringer fra 120 000 – 10 000 år siden, er det samtidig vanskelig å si hva som utelukkende kan knyttes til at marine pattedyr forsvant, påpeker professoren.

Men det er liten tvil om at jorda som system er avhengig av at elementene sirkulerer slik at de kan gjenbrukes og refordeles.

– Vår samfunnsstruktur hvor produksjon av mat, forbruk og utslipp av kloakk skjer ulike steder, bryter lokale kretsløp og er en av de store utfordingene for naturen i dag, avslutter Reigstad.