Derfor er det vanskelig å annullere kontrakten med Babcock

Eksperter på offentlige anbud mener det kan være ulovlig å bryte kontrakten som er inngått med selskapet som skal overta luftambulansetjenesten. I beste fall vil det bli veldig dyrt.

Luftambulanse fra Luftransport

Rødt ønsker å annullere kontrakten med Babcock, mens eksperter mener det kan være ulovlig.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Allerede ett år før Babcock tar over luftambulansetjenesten, er beredskapen i full krise i Nord-Norge. Pilotmangel har ført til at ambulansefly har blitt stående på bakken, og i juni skal Stortinget ta stilling til forslaget fra Rødt om å annullere kontrakten med Babcock.

– Det kan de ikke sånn uten videre, sier førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bergen Malin Arve til NRK. Hun viser til at kontrakten er inngått mellom Babcock og Luftambulansetjenesten HF, som har det operative ansvaret for tjenesten i Norge.

Malin Arve er førsteamanuensis ved NHH

Førsteamanuensis, Malin Arve, mener en oppsigelse av kontrakten med Babcock kan bli dyr.

Foto: Pressefoto

– En inngått kontrakt må da sies opp av disse foretakene. Staten er selvfølgelig eier av helseforetakene, og gjennom eierstyring kan de påvirke hva helseforetakene gjør. Detaljstyring i form av krav om å si opp kontrakter er derimot oppsiktsvekkende og uvanlige, sier Arve.

– Kan bli svært dyrt

Dagens Næringsliv presenterte i dag tall som viser at luftambulansekrisen foreløpig har kostet 8,8 millioner kroner.

Stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes har lagt fram et forslag om å annullere anbudet med Babcock. Det skal voteres over i Stortinget i begynnelsen av juni.

Malin Arve sier en eventuell oppsigelse av kontrakten kan få økonomiske konsekvenser.

– Det kan bli dyrt. Først må Babcock betales ut av kontrakten, så må kontrakten lyses ut på nytt og så må man betale den nye leverandøren i henhold til den nye avtalen, sier hun.

– Tilliten blir satt på prøve

Arve får også støtte fra Arnhild Dordi Gjønnes som er advokat i NHO reiseliv.

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat i NHO sier en eventuell oppsigelse av kontrakten kan får store konsekvenser langt ut over den enkelte avtalen.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Det vil være oppsiktsvekkende at Stortinget skal pålegge regjeringen å annullere en lovlig inngått kontrakt. Den skadelidte bedriften skal ha dekket sitt faktiske tap, slik at penger som leverandøren sparer på kontraktsbruddet skal gå til fradrag. En annullering vil bli dyrt, forsikrer Gjønnes.

Ikke bare kan det få store økonomiske konsekvenser dersom kontrakten brytes, ifølge Gjønnes vil det få konsekvenser langt ut over den enkelte avtalen med Babcock.

– Tillit til systemet blir satt på prøve, både av norske og utenlandske leverandører. Hvordan skal man forklare nasjonale oppdragsgivere at de skal følge regelverket, dersom det er fritt frem for politikere på Stortinget å gjøre det motsatte? sier Gjønnes.

Massiv kritikk av anbudsprosessen

Under en høring på Stortinget i dag om luftambulansekrisen, rettet fagfolk med medisinsk ansvar for pasienttilbudet i Nord-Norge fram krass kritikk mot myndighetene.

– Vi mener den nasjonale luftambulansekrisen skyldes en uforsvarlig anbudsprosess, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Et fåtall piloter i Lufttransport har så langt søkt om jobb i Babcock, og hittil i år har 12 luftambulansepiloter i selskapet valgt å slutte for å finne seg jobber andre steder.