Derfor er det nye sendetider for distriktsnyhetene

Fra nyttår fikk distriktskontorene nye sendetider på TV, og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

Brandal og Kunsti i studio

Bjarne Brandal er et kjent fjes i distriktsnyhetene fra NRK Nordland. Her sammen med regiondirektør i NRK Nord-Norge, Tone Kunst.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnhild-Johnsen skriver en kronikk på nordnorskdebatt.no i etterkant av de mange tilbakemeldingene på distriktsnyhetenes nye sendetider.

Grethe Gynnild-Johnsen

Grethe Gynnhild-Johnsen skriver at mange seere slår på TV-apparatet de siste minuttene før Dagsrevyen. Dermed nådde viktig innhold kun ut til et fåtall seere.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– For mange er NRKs distriktstilbud på radio og TV et fast og viktig punkt i hverdagen. Derfor er vi også varsomme med å gjøre endringer. Noen ganger må likevel distriktskontorene fornye tilbudet fordi det totalt sett gir publikum et forbedret tilbud som forhåpentligvis flere vil nyte godt av.

Hun skriver at med tre daglige sendinger kan innholdet fordeles, og hver enkelt sak kan nå et bredere publikum.

– Samtidig ønsker vi å prioritere at våre medarbeidere kan fokusere mer på viktig og fordypende kvalitetsjournalistikk i sitt område og gjerne til hele landet.

Synes NRK skuffer

Publikum reagerer på nye sendetider

Mange viser sin misnøye over de nye sendetidene på Facebook. Klikk for å se større bilde.

Foto: skjermdump

Tidligere var det to sendinger fordelt på 13 minutter klokken 18:45 og fem minutter klokken 20:55. Nå er det to sendinger på fire minutter og en på fem minutter klokken 18:55, 20:55 og 22:55.

Den totale sendetiden har blitt redusert med fem minutter, og reaksjonene har ikke latt vente på seg etter omleggingen.

– Vi betaler en lisens til NRK hvert år. Vi har større forventninger til NRK enn til andre medier, og nå synes jeg NRK skuffer, sier Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge.

Han reagerer på kutt i sendetiden, og sier de korte sendingene begrenser muligheten til å gå i dybden på sakene. Han sier NRK må ta tilbakemeldingene fra publikum på en ordentlig å konstruktiv måte for å beholde publikum.

– Sendingene nå blir nesten som en bulletin, og mister helt verdi synes jeg.

Medievanene har endret seg

Ingebrigtsen er ikke den eneste som er misfornøyd. På Facebook skrives det flere innlegg som kommenteres og deles flittig.

– Selvfølgelig bryr vi oss om kritikk, sier Tone Kunst, regiondirektør i NRK Nord-Norge.

– Men vi mener fortsatt at dette er riktig å gjøre på grunn av hvordan folks medievaner har endret seg, og vi ser at vi treffer ikke den største delen av publikum slik som sendingene har vært.

Kunst tror de som ser på sendingene er fornøyde, men at det er mange NRK ikke når.

– Vi må prøve å gjøre ting på en annen måte, og til tidspunkter hvor vi har en sjanse til å treffe flere enn det vi har gjort til nå.

Mobil og nett blir en stadig viktigere del av folks hverdag.

Grethe Gynnhild Johansen skriver at NRK må lage innhold som er tilpasset de nye medievanene, som skiller seg ut og engasjerer publikum, ettersom publikums oppmerksomhet er global.

Med de nye sendetidene skal distriktskontorene bli mer synlig i de nasjonale nyhetssendingene, og det er et mål at minst 25 prosent av innholdet i Dagsrevyen skal være produsert av distriktskontorene.