I dag kan du bråke i hagen – men bør du?

Mai måned er full av røde dager. Mens noen av dagene fordrer til stillhet og ro, er det andre som lar deg slippe din indre hobbysnekker og gartner-sjel løs.

Gressklipping i Stavanger

Loven åpner for at du kan ta frem gressklipperen og motorsaga 1. mai, men det kan være lurt å la være dersom du skal bevare det gode naboskapet.

Foto: Andreas Molland / NRK

– Det er trist å se at enkelte går aktivt inn for å markere at de behandler dagen som en helt ordinær fridag, sier leder i Fagforbundet i Nordland, Tore Andre Jakobsen.

Tore Andre Jakobsen

Tore Andre Jakobsen leder Fagforbundet i Nordland.

Foto: Privat

Arbeidernes kampdag har siden 1890 blitt markert med tog, taler og paroler.

Men i 2020 ser mange sitt snitt til å bruke den nasjonale høytidsdagen til å trimme syrinen og bygge plantekasser i hagen.

– Jeg synes det er respektløst. Vi er klare på at det er arbeidernes kampdag. En solidaritetsdag, sier Jakobsen.

Høytidsdager og helligdager i mai

Et raskt Google-søk avdekker utallige forumtråder med spørsmål om hvorvidt folk mener det er innafor å ta motorsaga fram 1. mai eller ikke.

– Jeg synes alle skal ta inn over seg årsaken til at dagen markeres. Man må vise respekt, sier Jakobsen.

I år faller den offentlige høytidsdagen 1. mai på en fredag. En annen offentlig høytidsdag er 17. mai, som i år faller på en søndag.

Helligdagen Kristi himmelfartsdag finner du i kalenderen torsdag 21. mai, mens du søndag 31. mai vil oppleve 1. pinsedag, med 2. pinsedag den påfølgende mandagen.

En ekstra fridag i ny og ne kan være fristende å benytte til å snekre sammen noen nye plantekasser til hagen. Men hva er lov og ikke, og når?

Raket løv i stille protest

Loven skiller mellom helligdag og offentlig høytidsdag. Kristi himmelfartsdag er en av helligdagene våre, mens 1. mai og 17. mai er høytidsdager.

De to maidagene er i utgangspunktet sidestilte med helligdagen søndag, med et viktig unntak.

Loven presiserer nemlig at de to datoene ikke faller inn under helligdagsfreden, slik søndagene gjør.

Du kan med andre ord støye i din egen hage 1. mai, innenfor rimelighetens grenser. På søndag og de andre helligdagene skal du derimot etter loven ikke bidra med «utilbørlig larm».

Historisk sett har arbeidernes kampdag hatt høy oppslutning, med stort oppmøte og engasjement. Men dagen har ikke stått like høyt i hevd hos alle.

I gruvesamfunnet Sulitjelma i Salten i Nordland kunne man fortelle om borgerskapet som stod i hagen og raket løv mens togene gikk forbi.

Hagearbeid ble benyttet som en stille protest mot det arbeiderne kjempet for i det klassedelte samfunnet.

– Respekt

Unntakstilstanden siden samfunnet ble snudd på hodet i mars, har vekket mange fra oppussings- og gjør-det-selv-dvaler.

Håndverkere opplever økte bestillinger, og det gjør også trevarebransjen.

– Jeg håper at folk har respekt for hva dagen skal handle om. Det er ikke definert som en fridag. Når politikere og øvrige ønsker å markere og argumentere for å bruke det som fridag, mener jeg det er kunnskapsløst, sier Jakobsen i Fagforbundet.

Flere lovbestemmelser

Selv om det ikke er krav om helligdagsfred 1. mai, kan for eksempel bestemmelser i naboloven og straffeloven ha betydning for hva du kan og ikke kan gjøre.

– Ordinært hagearbeid vil nok normalt ikke rammes av dette, selv om det gjøres med motorisert utstyr, så lenge det ikke skjer på tidspunkt hvor det skal være ro, sier Linda Rømma, som er seksjonsleder for påtale i Nordland politidistrikt.

Dersom du ringer politiet for å klage på at naboen bråker, må vanligvis regelverket være brutt på en eller annen måte før politiet rykker ut.

– Det vil alltid være en vurdering fra gang til gang hos oss, om vi har ressurser å sende på slike oppdrag, sier Rømma.

Video Lager film om arbeideropprøret i Sulitjelma

I 1907 går arbeiderne i Sulitjelma i sitt aller første 1. mai-tog.

Foto: Nyhetsspiller

Snakk sammen

Rådet fra politiet er å ikke la det gå så langt. Deres erfaring er at mye irritasjon og sinne kan avverges ved å snakke sammen.

– Hvis du planlegger å drive med spesielt bråkete aktiviteter på en dag som normalt oppfattes som en fridag for naboene dine, snakk med de på forhånd. Godt naboskap er noe dere skaper hver dag, ikke bare på rød-dager.

Hos Huseiernes Landsforbund har de også råd til de som vil beholde det gode naboskapet.

– Hvis du vil fortsette å være godt likt i nabolaget så er kanskje ikke nasjonaldagen den riktige tiden å ta frem motorsagen på, skriver de på nettsiden sin.

Du må dessuten si ifra til naboen om du skal gjøre stort arbeid som bygging eller graving på din egen tomt.