Dette bør du ikke kaste på sankthansbålet

– Folk kaster alt fra gamle båter til elektriske anlegg på bålet. Det kan føre til frigjøring av farlige giftstoffer, advarer Bellona.

Sankthansbål

Det er kun ubehandlet trevirke som er lov å kaste på bålet. Blir man tatt i å kaste søpla si, risikerer man bøter.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Snart tennes tusenvis av bål i forbindelse med feiringen av Sankthans.

Olaf Brastad

Plast og annet søppel hører ikke hjemme på bålet, mener Olaf Brastad i Bellona.

Foto: Rune Jensen / NRK

Men til tross for at advarselen gjentas år etter år, er det fremdeles slik at mange lager bål av søppel og annet skrot som egentlig burde vært levert til en gjenbruksstasjon, forteller seniorrådgiver Olaf Brastad i Bellona.

– Folk kaster både jernbanesviller, trykkimpregnert material og kreosotbehandlet trevirke på bålet. Jeg har sett eksempler på at folk fyrer på gamle båter uten å ha tatt ut det elektriske anlegget, sier Brastad oppgitt.

Dette fører til at tungmetaller og giftige stoffer – som arsen og PAH – frigjøres i lufta. Forbindelser som det absolutt ikke er bra å puste inn, og som kan være kreftfremkallende.

– Når man skal brenne slike materialer, så kreves det store og dyre renseanlegg. Folk er generelt sett flinke til å kildesortere, men når det gjelder St. Hans-bålet så ser det ut til at mange ikke bruker hodet i det hele tatt.

– Ulovlig

Varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand

Varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand i Brønnøy er lite imponert over hva folk kaster fra seg på bålet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I Brønnøy er varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand ute for å inspirere et par av bålene som er gjort klar. Her finner han både sofaputer, dører og behandlet treverk.

– Det er ulovlig, og skal leveres på avfallsmottaket, er beskjeden.

Noen griller i tillegg pølser over slike bål, slik at man får i seg giftstoffene gjennom maten i tillegg.

– Jeg ville selv ikke spist pølser fra et slikt bål, og i alle fall ikke latt barna gjøre det, sier Elsfjordstrand.

Gjelder også brannfarlige væsker

Kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Norsk brannvernforening bekrefter inntrykket.

Meldingen hans er klar: Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

– Det gjelder også bruk av brannfarlige væsker for å få fart på sakene. Bensin og slikt bør unngås. Vi har sett at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader.

Vær obs skogbrannfaren

Han viser også til at en del materialer dessuten kan gi såkalt «flyveild». Det vil si lette materialer som avgir glør som fraktes bort med vinden, og som kan sette fyr på terreng eller bebyggelse i nærheten av bålet.

– Vær obs på skogbrannfaren i området, og ta hensyn til vindretninga. Sørg videre for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig hvis uhellet først skulle være ute.

Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket, lyder rådet fra brannvernforeninga.

​​

St.Hans feiring på Uthaug

St. Hans feiring på Uthaug. Arkivbilde.

Foto: Torill Dalehavn