Derfor blir de ikke enige om ny flyplass

Den nye storflyplassen på Helgeland har splittet regionen i mange år, og i går blåste det opp til ny storm. Her kan du lese fem argumenter for og mot.

Storflyplass Hauan

En ny storflyplass utenfor Mo i Rana er beregnet å koste mer enn to milliarder kroner.

Foto: Nordic - office of Architecture

I går ble det kjent at tolv av 18 ordførere i regionen har signert en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet, hvor de er enige om at de ikke ønsker bygging av den planlagte storflyplassen på utenfor Mo i Rana.

Dermed var krangelen om flyplasstrukturen på Helgeland i gang igjen.

Prislappen er beregnet å være over to milliarder kroner, for det som vil bli den første flyplassen som er bygd i Norge siden 1998.

Men Avinor mener Helgeland ikke kan få i både pose og sekk. Dersom det skal bygges en ny storflyplass utenfor Mo i Rana, er det en forutsetning at flyplassen i Mosjøen legges ned.

Har jobbet lenge med ny flyplass

Henrik Johansen har i mange år jobbet for at en ny storflyplass legges til Hauan utenfor Mo i Rana, som daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

På sørsiden av Korgfjellet er Bjørn Larsen daglig leder i Mosjøen Næringsforening. Han er en av dem som har jobbet aktivt mot at det bygges en storflyplass i nabokommunen Rana.

NRK har bedt de to komme med fem argumenter for sin sak.

Derfor er han for en storflyplass utenfor Mo i Rana

Henrik Johansen, Mo i Rana

Henrik Johansen er daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling og ivrig forkjemper for storflyplass utenfor Mo i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK
  1. Økt verdiskaping: Realisering av ny lufthavn vil bli en vekstimpuls for Helgeland og Nordland, slik lufthavnene i Bodø og Evenes fungerer for midtfylket og nordfylket. Helgeland er rik på ressurser og muligheter. Men folketallet har over lang tid gått tilbake. En ny lufthavn vil gjøre regionen mer attraktiv for etableringer, rekruttering av kompetanse og økt bolyst. Ny lufthavn er en forutsetning for at Helgeland skal kunne utnytte et stort vekstpotensial innenfor turisme og reiseliv.
  2. Region uten stor lufthavn: 800 meters rullebaner med de dyreste flybillettene og dårlig regularitet er ingen løsning for framtida. Mo i Rana lufthavn Røssvoll er svært krevende flyteknisk og har ingen utvidelsesmuligheter. I perioder rammes næringsliv og befolkning av mange innstilte fly.
  3. Stort trafikkgrunnlag: Det er mer enn godt nok trafikkgrunnlag for direkteruter med jetfly mellom vår region og Oslo. Det viser fem av seks trafikkanalyser utført av uavhengige fagmiljø. Møreforsking som har sammenlignet Midt- og Nord-Helgeland med andre regioner, mener ny lufthavn vil gi et sannsynlig trafikkgrunnlag for minimum tre til fire daglige jetfly til og fra Oslo.
  4. Alle får råd til å fly: En ny lufthavn vil gi vår region tilgang til et effektivt tilbud med direkteruter og moderne jetfly med lave klimautslipp per passasjer sammenlignet med små fly med mellomlandinger. En effektiv flyflåte og konkurranse gir lave billettpriser slik at alle får råd til å fly.
  5. Store ringvirkninger: Milliardinvesteringer i veinettet reduserer reisetider og avstander på Nord- og Midt-Helgeland. Tilgang til en stor flyplass vil øke effekter og ringvirkninger for folk og næringsliv. Det gir en større region en langt bedre tilgjengelighet til resten av Norge og verden. Derfor må anbefalingene fra Fylkestinget og Stortinget samt Avinors konsesjonssøknad følges opp med å realisere en statlig investering i ny lufthavn i vår region.

Derfor er han mot en storflyplass utenfor Mo i Rana

Bjørn Larsen

Bjørn Larsen er daglig leder i Mosjøen Næringsforening. Han vil ikke at storflyplassen skal ligge helt nord på Helgeland.

Foto: privat
  1. Redusert helseberedskap: Avinors betingelse for bygging av storflyplass på Hauan er at Mosjøen Lufthavn legges ned. Dermed mister vi ambulansefly som utfører om lag 200 flyginger pr. år til større sykehus. 15–20 prosent av disse er direkte livreddende ifølge Helse Nord. Pasienter som går til strålebehandling ved UNN, kan i dag være ukependlere med «helgefri». Det er utenkelig med tillegg av 1,5 til 2 timers kjøretur til Hauan begge veier og ukeparkering av bil på flyplassen.
  2. Lengre reisetid: Reiser via Hauan betyr lengre reisetid til alle destinasjoner. I dag kan man reise fra Mosjøen Lufthavn til Gardermoen på 2t 10 min. med mellomlanding på Værnes, og direktefly til Oslo på lørdager. De fleste i Mosjøen har ikke mer enn 10–20 min i kjøring fra bolig til Mosjøen Lufthavn. Bare bilkjøringen fra Mosjøen til Hauan blir på 1,5 time + tillegg for uforutsette forhold på veien tar like lang tid som dagens flyreise Mosjøen-Gardermoen. Altså: Ved å reier fra Mosjøen Lufthavn kommer man raskere til Gardermoen enn ved å ta omveien om Hauan.
  3. Ikke billige priser. Til og med i Møreforskningens rapport, som er et bestillingsverk fra PLU/Hauan, blir det hevdet at det bare vil bli en operatør på Osloruten fra Hauan, og manglende konkurranse vil gi relativt høye priser. Passasjerer fra Mosjøen må legge til kjøretid, kjørekostnader og parkering på Hauan, og det blir i sum like dyrt, kanskje dyrere, enn å reise fra Mosjøen Lufthavn. For næringslivet blir det klart dyrere fordi man må betale ansatte for den tid som går til reiser. Det blir dessuten bare 3 daglige avganger Hauan-Oslo, mens vi i fag har 5 avganger Mosjøen-Oslo.
  4. Vekst kun i Rana: Rana vil kanskje få en vekst på grunn av flyplassen, men da på bekostning av resten av Helgeland. I Mosjøen vil redusert flytilbud og dårligere helseberedskap gi tapte arbeidsplasser og redusert folketall. (jf. Pkt 3)
  5. Truer flere flyplasser: Også Sandnessjøen Lufthavn er truet i en ny struktur. Urbanet og Avinors siste kostnadsberegning på 2,25 milliarder fører til at Hauan-prosjektet blir samfunnsøkonomisk svært ulønnsomt. Det betyr mange titalls millioner kroner i overføringer hvert eneste år for å dekke driftsunderskuddet å Hauan. Ved å legge ned Mosjøen Lufthavn sparer Avinor ca. 20 mill kr, og Avinor har antydet at nedleggelse av Sandnessjøen Lufthavn også kan bli aktuelt. Den PLU/Hauan-bestilte rapporten fra Møreforsking legger til grunn at 50 pst av alle arbeidsreisene og samtlige fritidsreisende som i dag bruker Sandnessjøen Lufthavn, vil benytte Hauan. Dette betyr i klartekst nedleggelse av Sandnessjøen Lufthavn, noe som igjen vil påvirke sykehusstrukturen på Helgeland.

Politikerne avgjør

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener flyplassen vil være et gode for regionen og næringsminister Monica Mæland mener det er viktig for hele Nord-Norge med en storflyplass på Helgeland.

I mars skal høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune leveres til Samferdselsdepartementet. Der skal fylkeskommunen blant annet kommentere en rapport fra i fjor, som konkluderte med at videreføring av dagens flyplasstruktur samfunnsøkonomisk sett er mest lønnsomt.

Det er til slutt politikerne på Stortinget som avgjør om flyplassen utenfor Mo i Rana blir bygget.

Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Avinor mener at Mosjøen lufthavn må legges ned, dersom det skal bygges en ny storflyplass i Rana.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK