Departementet råder bøndene i Saltdal til å finne nye beiteområder

– Dersom bøndene må flytte sauen fra østsiden til vestsiden av E6, vil ikke bare gaupa, jerven og bjørnen følge etter?, spør Dagfinn Olsen (Frp) i Rovviltnemnda i Nordland.

Blodferske spor etter bjørn i Saltdal

Sauebøndene i Saltdal er svært utsatt for rovdyr. – Det er helt uholdbart. Vi er oppe i over 25 prosents tap, og slik skal det ikke være. Ifølge forvaltningsplanen skal det være fire-fem prosent tap, sier Ingvar Ramsvik er leder i Saltdal sauesankerlag.

Foto: Vegar Pedersen, SNO / NRK Kåre Riibe Ramskjell

Miljøverndepartementet råder et tiltalls sauebønder i Saltdal til å bytte beiteområder for sau på grunn av store tap til rovdyr. I et brev til Fylkesmannen i Nordland ber departementet de lokale myndighetene om å vurdere å avvikle beiteområder øst for E6 i Saltdal.

Funn av bjørnespor i Saltdal

Bjørnespor funnet på en traktorvei i Pothus-området i Saltdal 15. juni i år.

Foto: Geir Arne Bringsli / SNO
Gaupe markerer på trerot i Saltdal

Gaupe markerer på trerot i Saltdal – fanget inn av et viltkamera.

Foto: Norsk institutt for naturforskning
Brunbjørn - bjørn i Saltdal

– Tapsstatistikken i Saltdal er bekymringsfull, skriver Miljødepartementet i brevet.

Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)

Sauebonde Ingvar Ramsvik er leder i Saltdal sauesankerlag og sitter i styre i Nordland sau og geit. Han reagerer kraftig på brevet.

Sauebonde: – Uhørt

– Det er uhørt. Forvaltningen gjør ikke jobben sin og nå skal ansvaret legges over på oss som driver med sau. Vi får avslag på våre søknader om fellingstillatelse, og nå skal vi presses ut av beiteområdet, sier han.

Rovdyrsituasjonen i Saltdal er prekær, ifølge Ramsvik.

– Det er helt uholdbart. Vi er oppe i over 25 prosents tap, og slik skal det ikke være. Ifølge forvaltningsplanen skal det være fire-fem prosents tap. Vi har dobbelt så mye jerv som vi skal ha i kommunen. Men vi blir ikke hørt.

Han tviler på at sauebøndene går med på å motta omstillingsmidler for å trekke seg ut av området.

– Jeg har mistet troen på forvaltningen. Politikerne må gripe inn slik at de tiltakene de har vedtatt blir gjennomført, mener han.

Saueholdet må omstilles

Departementet skriver at situasjonen forventes å vedvare eller kunne forverres i kommende år dersom ikke en felles innsats fra lokale, regionale og sentrale myndigheter bidrar til gode løsninger.

– Det er viktig at tiltak fokuserer på permanente tapsforebyggende løsninger. Mattilsynet beskriver tapssituasjonen i området som alvorlig, og tilrår på bakgrunn av årlige høye tap at saueholdet i området nå bør omstilles, skriver departementet.

– Fullstendig overkjørt

Sau drept av bjørn i Saltdal

Sau drept av bjørn i Saltdal i 2014.

Foto: Glenn Peter Knædal

Rovviltnemnda i Nordland er i gang med revisjon av forvaltningsplanen i Saltdal. Nemnda er kritisk til at de ikke har blitt spurt eller hørt.

– Landbruksminister Sylvi Listhaug har uttalt at det er et mål for regjeringen at antallet sauebruk skal opp. Nå sørger kanskje Miljøverndepartementet for at det motsatte skjer i Saltdal, sier Frp-politiker Dagfinn Olsen og medlem i nemnda til NRK.

Nemnda har i årevis foreslått at registreringen av gaupe må bli bedre, og at måltallene for bjørn, jerv og gaupe må ned.

– Nå tar Miljøverndepartementet den enkle løsningen, og fjerner sauen. Men rovdyrene vil bare følge etter, sier Olsen.

– Alvorlig situasjon

Mattilsynet mener situasjonen med tap til rovdyr er så alvorlig at det ikke lenger kan beite sau i beiteområder øst i Saltdal.

Seksjonssjef Torun Knævelsrud i Mattilsynet sier det er helt nødvendig å gjøre noe.

– Man klarer ikke å beskytte beitedyrene ved gjeting eller tidlig nedsanking. Da ser ikke vi noen annen løsning enn at sauen må bort fra dette området, sier hun.

Skal være frivillig

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Miljødepartementet sier det skal være frivillig om sauebøndene vil bytte beiteområde. Departementet har satt av penger til tiltaket.

Dette er en ny ordning, og vi har satt av sju millioner kroner i øremerkede midler til slike flytteprosjekter rundt om i landet. Det er veldig viktig for oss at brukerne selv er med på dette, og tar beslutningen selv, sier han til NRK.