Hopp til innhold

Denne tjelden fløy i fem kilometers høyde

En tjeld som ble registrert mens den fløy i fem kilometers høyde, er trolig den høyeste registreringen som er gjort av arten, ifølge forsker.

GPS-merket tjeld

Denne GPS-merkede tjelden trakk i en høyde på opptil 4 750 meter over Trøndelag på vei fra Nederland til Vesterålen i fjor vår. Her er den tilbake i Nederland i desember, på øya Vlieland.

Foto: Project CHIRP /chirpscholekster.nl

Satelittmerking av tjeld i Nederland, gir nå kunnskap om trekkfuglens overfart til Norge.

– Det er fascinerende å se trekkmønsteret til tjelden og at den flyr over høye norske fjellkjeder, sier forsker Henk-Jan van der Kolk ved Netherlands Institute of Ecology til NRK.

Nederlenderen fester GPS-sendere på tjeld, slik at han til enhver tid vet hvor de er. En av disse tjeldene lettet den 20. mai i fjor fra overvintringsområdet i Nederland og landet fire dager og fire timer senere på Myre i Vesterålen.

– Tjelden nådde på det meste en høyde på 4 750 meter, den var da 30 kilometer sørvest for Trondheim. Like før hadde den fløyet rett over fjellet Storsylen, opplyser van der Kolk.

Til sammenligning er Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen på «bare» 2 469 meter over havet.

– Trolig har ingen fløyet like høyt

Etter først å ha kommet inn Oslofjorden, var tjelden innom svensk luftterritorium før den krysset grensa tilbake til Norge over massive Storsylen i Trøndelag.

Storsylen, Sør-Norges høyeste grensefjell, rager 1 762 meter over havet. Deretter trakk tjelden ut til Norskekysten som den fulgte til Vesterålen.

En annen satellittmerket tjeld fra Nederland fløy enda høyere. På trekket til Belomorsk i Russland i fjor vår, nådde den en høyde på hele 5 236 meter.

Disse observasjonene kan gi ny viten om fuglen.

Så vidt den nederlandske forskeren vet, finnes det ingen andre rapporter om tjeld som har fløyet så høyt som denne og Vesterålen-tjelden.

– Men det er kanskje første gang at tjeld har blitt fulgt via GPS-merking i Skandinavia, så vi vet enda ikke hvor vanlig det er for tjeldene å fly i disse høydene, understreker van der Kolk.

Ornitolog James Wilson

Ornitolog James Wilson forsker på tjeld i Lofoten, og følger trekket nøye, spesielt her i den viktige Flakstadpollen hvor tjeldene samles for å spise seg opp på hjerteskjell når de ankommer tidlig om våren. Wilson tror det kan være vanlig at tjeldene trekker i flere kilometers høyde.

Foto: Jon Olav Larsen

Medvind i høyden

Ornitolog James Wilson bor i Lofoten, hvor han i flere år har ringmerket tjeld. Han synes resultatene fra Nederland er spennende og tror det kan være vindstyrken over skylaget som tiltrekker seg tjelden.

– Det er kjent at fugler kan trekke veldig høyt, gjess skal ha blitt observert mens de trekker over Mount Everest. Vindretningen kan endre seg i høyden, så tjelden kan gå opp eller ned for å finne medvind. Får tjelden medvind kan den kanskje få en fart på 120 kilometer i timen. Sannsynligvis vil den også trekke høyt for å komme over eventuelt skylag, sier Wilson til NRK.

Nedgang i bestanden

Satellittmerkingen av tjeld i Nederland, skjer i forbindelse med et prosjekt med navn «Cumulative Human Impact on bird Populations».

Prosjektets mål er å finne årsakene til hvorfor antall tjeld i Nederland har minsket i stort tempo i mer enn et kvart århundre.

Også trekktallene fra Norsk Ornitologisk Forening sine fuglestasjoner i Sør-Norge viser tydelige nedganger. Dette er noe av begrunnelsen for at foreningen i 2018 har valgt tjelden som Årets fugl.

Tjeld i Lofoten

Det er anslått at det finnes mellom 0,5 og ett par tjeld per kilometer kystlinje langs Norskekysten. Denne er fotografert på Flakstad i Lofoten.

Foto: Jon Olav Larsen