Denne soppen finnes ikke noe annet sted i verden

Forskere har funnet en helt ny soppart i skogen i Grane på Helgeland. Nå frykter de at skogshogst skal ødelegge muligheten for å finne flere nye arter.

Ny soppart oppdaget i Grane

NY: Denne arten har ikke blitt funnet andre steder i verden enn i Grane.

Foto: Jostein Lorås

– Denne arten ble først funnet i Holmvassdalen naturreservat, og er så langt på verdensbasis kun funnet i Grane kommune, sier professor Jostein Lorås i samfunnsfagseksjonen ved Høgskolen i Nesna.

Lorås er en nøktern fyr og tar ikke av etter funnet som han beskriver som «interessant».

Professoren har gjennom flere år arbeidet med å registrere det biologiske mangfoldet i naturreservatet, som ifølge Lorås er det mest artsrike i hele Nord-Norge.

– Vi startet i 2007, og gjorde systematiske registreringer frem til i 2014. Det var i forbindelse med de systematiske registreringene at vi fikk påvist denne arten.

– Dårlig kartlagt

Jostein Lorås, prof. ved Høgskolen i Nesna

Professor Jostein Lorås ved Høgskolen i Nesna.

Foto: Privat

Lorås forteller at funnet har blitt omtalt i et internasjonalt tidsskrift, og at han og resten av teamet vil fortsette undersøkelsene i Holmvassdalen til høsten. Den nye arten har fått navnet «Entoloma holmvassdalenense».

– Vi har flere skogområder i Nord-Norge med samme økologiske betydning som reservatet i Holmvassdalen. Det vil være synd om disse områdene blir frigitt for hogst uten at de blir ordentlig undersøkt på forhånd.

Professoren forteller at arten siden august i fjor også har blitt oppdaget i et område lenger sør i Grane, som ikke er omfattet av vern.

– Skogene er per i dag dårlig kartlagt. Her gjenstår fremdeles et stort arbeid med å kartlegge disse områdene, med mindre de nå hugges.

– Spesielt

Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen hos Samarbeidsrådet for biologisk mangfold kjenner godt til funnet i Holmvassdalen.

Even Woldstad Hanssen

Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen hos Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Foto: Roger Brendhagen / SABIMA

– Det ligger mye jobb bak en slik oppdagelse, og det er et strengt internasjonalt regelverk som skal følges for å få en ny art godkjent. Det er en lang prosess over flere år, sier han til NRK.

Hanssen forteller at det er ikke er vanlig å finne nye sopparter, men at det skjer fra tid til annen.

– Holmvassdalen har spesielle forhold med veldig kalkrik grunn, og det kan finnes flere nye arter for vitenskapen i dette området.

– Truer hogst funn av slike arter?

– De artene vi snakker om her, vokser i skog. Sopp er generelt utsatt for uttørking. Flatehogst vil gjøre leveforholdene for slik sopp vanskelig.

Undersiden av soppen

Slik ser undersiden av soppen ut.

Foto: Jostein Lorås