Denne soppen finnes ikke noe annet sted i verden

Forskere har funnet en helt ny soppart i skogen i Grane på Helgeland. Nå frykter de at skogshogst skal ødelegge muligheten for å finne flere nye arter.

Ny soppart oppdaget i Grane

NY: Denne arten har ikke blitt funnet andre steder i verden enn i Grane.

Foto: Jostein Lorås

– Denne arten ble først funnet i Holmvassdalen naturreservat, og er så langt på verdensbasis kun funnet i Grane kommune, sier professor Jostein Lorås i samfunnsfagseksjonen ved Høgskolen i Nesna.

Lorås er en nøktern fyr og tar ikke av etter funnet som han beskriver som «interessant».

Professoren har gjennom flere år arbeidet med å registrere det biologiske mangfoldet i naturreservatet, som ifølge Lorås er det mest artsrike i hele Nord-Norge.

– Vi startet i 2007, og gjorde systematiske registreringer frem til i 2014. Det var i forbindelse med de systematiske registreringene at vi fikk påvist denne arten.

– Dårlig kartlagt

Jostein Lorås, prof. ved Høgskolen i Nesna

Professor Jostein Lorås ved Høgskolen i Nesna.

Foto: Privat

Lorås forteller at funnet har blitt omtalt i et internasjonalt tidsskrift, og at han og resten av teamet vil fortsette undersøkelsene i Holmvassdalen til høsten. Den nye arten har fått navnet «Entoloma holmvassdalenense».

– Vi har flere skogområder i Nord-Norge med samme økologiske betydning som reservatet i Holmvassdalen. Det vil være synd om disse områdene blir frigitt for hogst uten at de blir ordentlig undersøkt på forhånd.

Professoren forteller at arten siden august i fjor også har blitt oppdaget i et område lenger sør i Grane, som ikke er omfattet av vern.

– Skogene er per i dag dårlig kartlagt. Her gjenstår fremdeles et stort arbeid med å kartlegge disse områdene, med mindre de nå hugges.

– Spesielt

Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen hos Samarbeidsrådet for biologisk mangfold kjenner godt til funnet i Holmvassdalen.

Even Woldstad Hanssen

Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen hos Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Foto: Roger Brendhagen / SABIMA

– Det ligger mye jobb bak en slik oppdagelse, og det er et strengt internasjonalt regelverk som skal følges for å få en ny art godkjent. Det er en lang prosess over flere år, sier han til NRK.

Hanssen forteller at det er ikke er vanlig å finne nye sopparter, men at det skjer fra tid til annen.

– Holmvassdalen har spesielle forhold med veldig kalkrik grunn, og det kan finnes flere nye arter for vitenskapen i dette området.

– Truer hogst funn av slike arter?

– De artene vi snakker om her, vokser i skog. Sopp er generelt utsatt for uttørking. Flatehogst vil gjøre leveforholdene for slik sopp vanskelig.

Undersiden av soppen

Slik ser undersiden av soppen ut.

Foto: Jostein Lorås

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.