Denne soppen er helt ny for verden

I en multemyr i Grane oppdaget Siw Elin Eidissen noe hun ikke hadde sett før. Det viste det seg at ikke vitenskapsverden hadde gjort heller.

Nytt soppfunn i Grane

Slik ser den ut, den nye sopparten Entoloma chamaemori. Men kan den spises mon tro?

Foto: Jostein Lorås

Mange av oss hadde nok neppe stusset hvis vi hadde tittet ned på bakken og sett en liten, tynn soppstilk med brun topp. Men Siw Elin Eidissen stoppet opp.

– Det var noe med utseendet som fanget interessen. Den lignet ikke på noen av soppartene vi kjente til, sier Eidissen, som er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet.

Det var under feltarbeid i Holmvassdalen naturreservat i Grane høsten 2015 at hun og kollegaen professor Jostein Lorås oppdaget soppen. De fotograferte den og stedet den ble funnet på, samt noterte seg alle andre relevante opplysninger fra stedet den ble funnet.

Eksperter antar at om lag en av fire arter som finnes i Norge ikke er oppdaget ennå. Siden Artsdatabanken startet sin kartlegging i 2008 er det oppdaget rundt 260 arter i Norge som er nye for vitenskapen. Men å skulle få bekreftet at man har oppdaget en ny art, er en lang prosess.

Mange runder

For før en kunne konstatere at det var en ny sopp, måtte den ut på en lang reise og innom mange eksperter som gransket soppen nitidig.

Først måtte soppen tørkes langsomt ved ca. 30 grader for å for å kunne bevares for ettertiden. Deretter ble den sendt inn til mikroskopering. Da blir soppens celler studert og sammenliknet med andre arter i slekta. Etter undersøkelsen ble soppen sendt til Spania for genetisk analyse.

– Når de ikke klarte å finne lignende registrerte soppceller, økte spenningen i kroppen.

Etter undersøkelsen ble soppen sendt til Spania for genetisk analyse. Deretter ble soppen tolket av en ungarsk ekspert ved Universitet i Helsinki, før til slutt verdens fremste ekspert på artsfamilien, professor Machiel Noordeloos ved universitetet i Leiden, Nederland, til slutt måtte uttale seg. Til slutt kunne soppen få sin endelige diagnose: den var aldri tidligere registrert.

Soppfunn Grane

Det var under feltarbeid i Holmvassdalen naturreservat i Grane at forskerne kom over soppen.

Foto: Jostein Lorås

– Artig

– Det var selvfølgelig veldig morsomt å få den beskjeden, sier Eidissen, som i mange år har jobbet med kartlegging av arter.

– For meg er det veldig stort å finne en ny art, fordi jeg mener vi trenger kunnskap om naturen for å kunne bevare den.

Ettersom den ble funnet på ei multemyr, har soppen fått det vitenskapelige navnet Entoloma chamaemori, som viser til multeplanten Rubus chamaemorus.

Og så da til spørsmålet nok mange lurer på:

– Er den spiselig?

– Hm... det har jeg faktisk ikke tenkt på, ler Eidissen, som fort kommer fram til at når arten har gått under radaren så lenge, kan det skyldes at det ikke er så veldig mye av den.