Sjelden fugl ga ekspertene en gledelig overraskelse

Ny kartlegging gir håp for den utrydningstruede fuglearten.

Svarthalespoveungene

SPRER GLEDE: Det finnes ytterst få eksemplarer av denne underarten av svartehalespoven i Norge. Faktisk færre enn ekspertene først hadde trodd. Men denne lille sjarmøren har overrasket ekspertene.

Foto: Norsk ornitologisk forening

Den sky og fargerike søtnosen er utrydningstruet og kategorisert som en «prioritert art». Faktisk er det så få eksemplarer av arten, at de færreste har sett den i virkeligheten.

Da ekspertene først begynte kartleggingen av arten for noen år tilbake, viste det seg til overmål at bestanden var mindre enn ventet.

Norsk Ornitologisk Forening anslår at det i dag kun finnes 4-9 hekkepar av den nordlige underarten av svarthalespoven i hele Norge.

Derfor er de små svarthalespoveungene som nå er blitt observert en særdeles gledelig nyhet.

Både i Øksnes i Vesterålen og i Karlsøy i Troms, som er to av bare tre steder fuglen hekker i Norge, er det klekket ut unger i år.

– Vi ble positivt overrasket. Dette er en veldig sparsommelig bestand. Det at vi faktisk fikk konstatert hekking i begge fylker, det var gledelig, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Foreningen har i flere år arbeidet for å kartlegge den sjeldne arten. I år er første gang de har lyktes med å merke fugleunger, for å kunne lære mer om den hemmelighetsfulle arten.

– Det er en av de beste resultatene vi har gjennom dette prosjektet. Nå krysser vi fingrene for at vi får flere hekkesesonger der det produseres unger, sier Eggen.

To svarthalespoveunger ble merket på Vannøya i 2019

FERSKE: Disse er de første ungene som er blitt merket gjennom kartleggingsprosjektet som startet for tre år siden. – Det var veldig artig og endelig lykkes med det, sier Martin Eggen i NOF.

Foto: Martin Eggen / NOF

Fuglearter i fare

Dessverre har det vært langt mellom gladnyhetene i fugleverden de siste årene.

I fjor viste en rapport at 40 prosent av verdens totalt 11.000 fuglearter opplever tilbakegang.

På Røst har lundefuglene slitt i årevis med å fostre opp ungene og tidligere i år skrev NRK at flere fuglearter er kraftig redusert på nasjonalt nivå:

  • Vipe: 75 prosent borte på få tiår.
  • Storspove: 30–50 prosent borte på få tiår.
  • Sanglerke 30–50 prosent borte på få tiår.
Martin Eggen

GLAD: – Nå ser vi at det faktisk er ungeproduksjon både i Vesterålen og i ytre deler av Troms, sier Martin Eggen.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Om svarthalespove har man visst lite. Den norske hekkebestanden ble anslått til kun 2 – 4 par i 2018.

Samtidig finnes det lyspunkter innimellom. Som for eksempel denne gåsen, som er blitt en klimavinner.

Håper bestanden skal øke

Nå er det håp også for andre arter. Svarthalespove er blant artene som har hatt en tilbakegang, men årets sesong gir håp.

Nå håper NOF at den svært lille svarthalespovebestanden skal øke de neste årene.

– Vi vet ikke helt hvorfor bestanden er mindre nå enn den var for en del tiår tilbake. Det kan være noen påvirkningsfaktorene som vi ikke helt forstår, sier Eggen.

Voksen svarthalespove på Vannøya i Troms

En voksen svarthalespove poserer foran kamera på Vannøya i Troms. – Dette er utvilsomt det viktigste hekkeområdet for svarthalespoven i Nord-Norge. Mellom tre og seks par gjorde hekkeforsøk her i 2019, skriver NOF.

Foto: Oddvar Heggøy / NOF

I år er det første gang to ungene som er merket i NOFs svarthalespoveprosjekt i Nord-Norge.

Det skal gi mer verdifull kunnskap om den sjeldne arten fremover.

– Det var veldig artig og endelig lykkes med det, sier Eggen.

Krever handlingsplan

Den norske hekkebestanden er begrenset til noen få lokaliteter i Lofoten, Vesterålen og Karlsøy kommune i Troms.

– Vi har jobbet med dette i over flere sesonger, for å kartlegge hvor de finnes i Nordland, Troms og Finnmark, sier Eggen.

Kartleggingen er viktig for å unngå tap av biologisk mangfold, sier NOF. Nå kan de blant annet lære hvor fuglen overvintrer og hvilke trekkområder de bruker.

Foreningen krever at en handlingsplan må på plass fra myndighetene.

– Hekkebestanden må overvåkes og forvaltes, sier Eggen.