Denne sjeldne fuglen skulle egentlig ikke vært hvit

I Lofoten ble det i slutten av april oppdaget en sjelden hvit variant av våtmarksfuglen svarthalespove. Arten er utrydningstruet i Norge, noe som gjør den hvite fuglen ennå mer sjelden.

Hvit og sjelden variant av svarthalespove

Den leukistiske svarthalespoven i Lofoten sammen med noen normalt fargede artsfrender. Etter lang tids tilbakegang i bestanden, hekker det nå under 70 svarthalespover i Norge.

Foto: Jon Olav Larsen

– Dette kan være den første hvite svarthalespoven som noen gang er registrert i Norge, sier førstekonsulent Oddvar Heggøy ved Norsk Ornitologisk Forening til NRK.

Under 70 svarthalespover hekker nå i Norge og arten er utrydningstruet her til lands. Normalt er svarthalespover i hekkedrakt oransjebrune på mye av kroppen og med mye sort på vinger og stjert.

Men svarthalespoven som 25. april dukket opp i Svanvatnet midt i Lofoten travpark var helt hvit.

– Den er leukistisk. Det vil si at den har redusert evne til å produsere fargestoffer i fjærdrakten, sier Heggøy og legger til at leukisme er arvelig.

– Hos en del fuglearter er det ikke helt uvanlig med delvis hvite individer. Helt hvite individer er derimot ganske sjeldent hos de fleste arter. Men hvert år dukker det blant annet opp observasjoner av hvite tjeld langs Norskekysten.

– Veldig sjelden tilstand

De fleste svarthalespovene som sees i Nord-Norge nå under vårtrekket er trolig på vei til Island.

Oddvar Heggøy

Ornitolog Oddvar Heggøy, førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening, er en av dem som vet mest om svarthalespover i Norge. Han aldri hørt om en hvit svarthalespove her til lands før.

Foto: Jon Olav Larsen

Heggøy har derfor vært i kontakt med forsker Tómas Grétar Gunnarsson om den hvite fuglen i Lofoten. Gunnarsson er ansatt ved Universitetet på Island, hvor han forsker på svarthalespover. Både han og Heggøy har kun hørt om ett eller to tilfeller av helt hvite individer av arten tidligere.

– Vest-Island hadde en fugl som dette for rundt 10 år siden. Den viste seg på rasteplasser om våren et par år. Omtrent i samme periode hadde våre kollegaer i Frankrike en overvintrende fugl som så lik ut, og som godt kan ha vært det samme individet. Gitt hvor mange svarthalespover forskerne på Island ser på i løpet av året, må denne tilstanden være veldig sjelden hos arten.

De får støtte av ornitolog Martin Eggen som bor i Lofoten.

– Dette er en ganske godt overvåket art i Europa, og det blir spennende å se om den blir sett igjen, sier Martin Eggen til NRK.

Farlig liv

Men klarer den hvite svarthalespoven å overleve lenge nok til å bli gjenfunnet? Ifølge Heggøy har fugler med leukisme trolig større sjanse for å bli tatt av rovfugler.

– I overvintringsområdene og under trekket kan svarthalespovene opptre i store flokker. Og i en flokk vil en hvit fugl som skiller seg ut, være lettere å plukke ut for en predator. I tillegg vil jo ett hvitt individ også være dårligere kamuflert når det er alene, sier Heggøy og legger til at det finnes en del vitenskapelig dokumentasjon på at fugler med leukisme også har dårligere sjanse for å få seg make.

Hvit og sjeldent varint av svarthalespoven

Den hvite svarthalespoven i Lofoten er leukistisk, da den har normal farge på både øyne, nebb og bein. Albinoer har røde øyne, samt rosa nebb og bein.

Foto: Jon Olav Larsen

Sterkt truet

I Lofoten var det Ann Britt Pilegaard-Simonsen som oppdaget den hvite fuglen i Svanvatnet ved småbyen Leknes. Hun kikker på fugler fordi det er avslappende, men å se den hvite svarthalespoven var det stikk motsatte.

– Det var veldig spennende, sier Pilegaard-Simonsen, som straks varslet andre lokale fuglekikkere om funnet.

På den norske rødlisten er svarthalespoven kategorisert som sterkt truet. I Norge hekker to underarter, og begge har små bestander i tilbakegang.

– Tilbakegangen i Nord-Norge, hvor hekkebestanden tilhører samme underart som på Island, vet man ikke årsaken til. Men ting tyder på at gjengroing kan være en mulig medvirkende grunn. På Jæren antar man at moderne driftsformer i jordbruket er mye av årsaken til nedgangen i bestanden, sier Heggøy.

Ann Britt Pilegaard-Simonsen

Ann Britt Pilegaard-Simonsen oppdaget den hvite svarthalespoven i Svanvatnet midt i Lofoten travpark. Truls Andreassen var en av flere andre lokale fuglekikkere som dro for å se etter sjeldenheten etterpå.

Foto: Jon Olav Larsen