Denne norske laksen taper i kampen mot norsk EU-laks

Sigvald Rist i Lofotprodukt AS lager norsk røykelaks i Norge. Men høye tollmurer gjør at han har tøff konkurranse fra norsk laks som blir bearbeidet i EU og sendt tilbake til norske frysedisker.

Administrerende direktør Sigvald Rist i Lofotprodukt AS

Administrerende direktør Sigvald Rist i Lofotprodukt AS viser frem norsk videreforedlet laks. Den blir det stadig vanskelig å få solgt i konkurransen med utlandet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Tall Nationen har funnet fram viser at salget av røykelaks til EU er nærmest blitt halvert de ti siste årene, mens vi kjøper 11 ganger mer.

Årsaken er så enkel som at det er billigere å produsere røykelaksen i andre land for så å sende den tilbake til Norge.

– Uheldig

Lofotprodukter

Lofotprodukts røykelaks selges kun i Norge.

Foto: John Inge Johansen

Det er dårlig nytt for dem som selger helnorsk fiskemat.

– Det er uheldig at vi i Norge eksporterer ut råvarene våre, for så å kjøpe de tilbake ferdig videreforedlet, sier administrerende direktør Sigvald Rist i Lofotprodukt AS.

De produserer sine produkter på Storeidøya på Leknes i Lofoten, og et av deres mest solgte produkter er røykelaks. Men den selges kun i Norge.

– Hvis vi skal eksportere den til Sverige har den en tollsats på 12-13 prosent.

Billigere å produsere utenlands

Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Foto: Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark i fiskeindustriens organisasjon Sjømat Norge forteller at mens det er en høy tollpris på røykelaksen som blir sendt ut av landet, så koster det ingenting å sende sjømat inn i Norge.

– Legger du produksjonen til Sverige eller Polen vil du ha tollfri adgang til både Norge og hele EU. Legger du produksjonen til Norge vil du måtte forholde deg til tollsatser som øker jo mer bearbeidet laksen blir.

Det betyr at det lønner seg å produsere laksen utenlands.

Minister: – Vanskelig å gjøre noe med

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier det er vanskelig å få gjort noe med:

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– Denne tollen har ligget fast lenge. Dessverre har vi ikke fått gjort noe med det nå. Vi har vært enige med industrien om prioritere sild og den type produkter. Vi må bare jobbe videre for å få forbedret vilkårene for foredlet laks, sier Aspaker.

– Det er en realitet at det er bygd opp en stor industri i EU, som har nettopp videreforedling av laks som sin forretningside. Derfor er dette også krevende for EU å gjøre noe med, fortsetter hun.

– Burde hatt denne industrien i Norge

Men fiskeforedleren i Lofoten synes det er synd at utviklingen går den veien.

– Vi burde hatt denne industrien i Norge. Jeg mener at norsk oppdrettsnæring og norsk laksindustiri har behov for videreforedling i Norge. Det er med på å styrke sysselsettingen og verdiskapningen og det vil også være med på å gi økt legitimitet.