NRK Meny
Normal

Denne maten har mest radioaktivitet

Fisk og skalldyr inneholder mest radioaktivitet, viser ny undersøkelse.

fine bilder fisk

Statens strålevern har for første gang beregnet den samlede strålingen fra mat og drikkevann i Norge.

Fisk og skalldyr er den matvaregruppen som inneholder mest radioaktivitet og som gir mest stråling. Grunnen er at sjømat, og spesielt skalldyr, inneholder mer av de naturlig radioaktive stoffene radium og polonium-210 enn annen mat, skriver forskning.no

– Rapporten gir et klarere bilde av hvor mye radioaktivitet det er i det norske kostholdet, sier Mari Komperød, rådgiver i Statens strålevern.

Vanligvis er det menneskeskapt radioaktiv forurensning som får mest oppmerksomhet, ifølge Statens strålevern er helserisikoen er den samme uansett om strålingen stammer fra naturlig eller menneskeskapt radioaktivitet.

– Risikoen for å få kreft øker i takt med stråledosen. Her er det snakk om lave stråledoser, så kreftrisikoen er lav, og det er ikke grunn for folk til å være bekymret, sier hun.

Ønsket å ha en oversikt

Tidligere har forskerne anslått hvor mye stråling som kommer fra maten ut fra internasjonale matvareundersøkelser og radioaktivitetsnivåer.

Seksjonssjef Anne Liv Rudjord for overvåkning og miljødata i Statens strålevern forteller at resultatene som kommer frem nå ikke er overraskende. Og at de ønsket en oversikt over stråling i Norge.

– Det er kjent at det forekommer små mengder med radioaktivitet i naturen. Og noe av det finnes også i maten. Fisk og dyr får strålingen gjennom maten de spiser, sier hun.

Rudjord presiserer at det er andre type stråling som har mer betydning for helsa enn den vi får gjennom maten.

– Vi har også sett på stråledosene i andre kilder, det finnes andre kilder til stråling som radon,røntgenundersøkelser og inneluft som har større betydning for helsa enn radioaktivitet i mat.

Blir nordmenn utsatt for mye stråling?

Nei, de fleste gjør ikke det. Det var en problemstilling etter Tsjernobyl-ulykken at vi fikk radioaktiv forurensing i norsk natur. Da må det en del tiltak til når det gjaldt kjøtt og andre matvarer som hadde høye verdier av stråling, avslutter Rudjord.

– Ikke dramatisk

Informasjonssjef, Øyvind André Haram, i Sjømat Norge tror ikke denne informasjonen vil virke avskrekkende på nordmenn som har fisk på matbordet. Han mener det er som kommer frem av forskningen ikke er dramatisk.

– Det er bare positivt at det blir forsket på dette, sier han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.