Denne kontrakten fra fiskerinæringa får politiet til å reagere: – Alvorlig

På tre uker avdekket politiet flere lovbrudd på fiskebruk, blant annet lønninger på 75 kroner timen. – Stort sett på alle brukene vi var på, var det ting å påpeke, sier politiet.

arbeidsvilkår

Dette er et spørreskjema som politiet delte ut til utenlandske arbeidere. Arbeideren svarte her at vedkommende tjente 7,85 euro i timen, altså rundt 76 norske kroner.

Foto: Politiet

A-krimsenteret i Nordland har i mars kontrollert 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen. Mer enn 200 medarbeidere er kontaktet, noe som har avdekket flere elendige arbeidsforhold.

Arbeidet har pågått over tre uker, og politiet opplyser om at bo- og arbeidsforhold flere steder har vært nedslående.

– Det er klart at vi har avdekket ting vi helst skulle ønsket at vi ikke hadde avdekket. Det går hovedsakelig på bo- og arbeidsforhold, sier koordinerende leder av A-krimsenteret, Per Thomassen.

Lager med soveplass

Et lagerrom som tilsynelatende har blitt brukt som forlegning for en arbeider på et fiskebruk.

Foto: Politiet

Ettersom operasjonen fremdeles er i en tidlig fase, vil ikke Thomassen konkludere med hvor alvorlig dette er, men at de har avdekket flere kritikkverdige forhold.

– Stort sett på alle brukene vi var på, var det ting å påpeke. Noen steder var verre enn andre steder, og det var ikke alle som var like interessert i å få besøk av oss.

76 kroner i timen

Kjøkken

Et kjøkken som politiet oppdaget under sin kontroll av fiskebrukene.

Foto: Politiet

Thomassen sier at de har jobbet med bransjen lenge og hatt fokus på utenlandsk arbeidskraft.

Kontrollørene fant flere kritikkverdige forhold ved kontroll av forlegninger, blant annet når det gjaldt brannverninstruksen. De avdekket også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

En av de mest oppsiktsvekkende detaljene var at arbeidere flere steder fortalte at de fikk 7–8 euro i timen, noe som tilsvarer rundt 76 norske kroner.

Politiet oppsummerer kontrollene på denne måten:

I tillegg til lønninger var det flere som bodde i svært dårlige forhold, og som måtte be om forskudd på lønnen siden de ikke hadde råd til mat.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut en pressemelding der fiskeriminister Harald T. Nesvik uttrykker skuffelse over disse funnene.

– Resultatet er skuffende. Dette viser at kampen mot kriminalitet i fiskerinæringen er viktig. Det er et arbeid jeg fortsatt vil prioritere, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Harald T. Nesvik

Fiskeriminister Harald T. Nesvik

Foto: Morten Andersen / NRK

Nesvik sier at skattekontoret i Bodø nylig tok initiativ med litauiske kolleger, og samarbeider for å avdekke mest mulig av a-kriminalitet.

– Med et så stort innslag av utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringa, må vi jobbe sammen internasjonalt. Det gjør vi for å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Nesvik.

Tverrfaglig samarbeid

Politiet har i denne saken gått sammen med andre relevante etater for å avdekke hvilke bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet har flere etater gått samme i et tverretatlig samarbeid, ledet av A-krimsentret i Nordland. Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, sier Thomassen.