Hopp til innhold

Denne elva er så giftig at den må gjerdes inn

Mobekken renner i utkanten av Mo i Rana, men er så sterkt forurenset at den må gjerdes inn av hensyn til befolkningens sikkerhet.

Mobekken

Denne elva inneholder flere miljøgifter og har en pH-verdi som kan gjøre skade på ømfintlige slimhinner.

Foto: Frode Solbakken

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Giftstoffene i elva kommer blant annet fra de gamle deponiene til Mo Industripark – en av Norges største industriparker. Hver enkelt bedrift i parken har ansvar for eget miljøutslipp.

Miljødirektoratet har tidligere bestemt at det må lages en tiltaksplan. Direktoratet vurderer elva som sterkt forurenset, med såpass høy pH-verdi, at etseskader kan oppstå ved direkte kontakt.

– Forurensningsnivået i Mobekken medfører risiko for både mennesker og dyrs helse. Det er det ikke tilrådelig at bekken er tilgjengelig for allmennheten frem til det blir gjort tiltak i bekken, og derfor har vi pålagt midlertidig inngjerding, sier Ragnhild Orvik, seksjonsleder i Miljødirektoratet, til NRK.

Tidligere i år ble det satt opp et 450 meter langt og to meter høyt gjerde rundt de mest forurensede delene av elva, men Naturvernforbundet savner flere tiltak for å forhindre at miljøgifter ender opp i elva som renenr i utkanten av Mo i Rana

– Det er ganske oppsiktsvekkende at et gjerde er det beste vi kan få til i miljønasjonen Norge i 2018, sier Frode Solbakken, styremedlem i Naturvernforbundet i Rana og omegn.

– Ingen tar ansvar

Fra før av har det blitt gjort en rekke tiltak for å sikre de gamle deponiene, men fortsatt er det slik at giftstoffer renner ut i elva.

Frode Solbakken

Frode Solbakken etterlyser handling.

Foto: privat

En rapport fra Norges Geotekniske Institutt slår fast at det er nødvendig med utvidende undersøkelser fram mot 2020 for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes. Mo Industripark, Naturvernforbundet, Rana kommune og Miljøteknikk Terrateam gikk gjennom rapporten 4. juni.

Solbakken i Naturvernforbundet kritiserer aktørene i industriparken for å drive ansvarspulverisering.

– Det er ingen av dem som klarer å ta et helhetlig ansvar. De sier Mo Industripark skal være en grønn industripark i verdensklasse, og så har de en giftbekk de ikke klarer å håndtere? Det er for dårlig, både for deres merkevarebygging og for miljøet, sier Solbakken.

Mobekken

De giftigste delene av elva er omringet av et 450 meter langt gjerde. Mobekken går i utkanten av byen, og er synlig noen hundre meter langs E6. Resten ligger i rør.

Foto: Frode Solbakken

Gamle miljøsynder

Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS, stiller seg spørrende til kritikken fra Naturvernforbundet, og sier utslipp til vann og luft har høyeste prioritet hos dem.

Arve Ulriksen

Arve Ulriksen sier de ser alvorlig på situasjonen rundt Mobekken.

Foto: Mo Industripark AS

– Miljødirektoratet påla oss å gjerde inn de åpne områdene av Mobekken med høyest Ph-innhold, noe vi nå også har gjort. Mobekken er videre under grundig kartlegging, og det er også nødvendig med videre utredninger, som vi har startet med.

Han peker på «gamle miljøsynder» som hovedårsaken til situasjonen.

Historisk har man nemlig ikke alltid praktisert etter samme miljøkrav og standarder som de man har i dag, og mye har skjedd for å redusere mengden utslipp. Mo Industripark AS har i dag ingen aktive deponier med mottak.

– Deponisituasjonen i Mo Industripark er kompleks, og det betyr også at vi ikke kan igangsette alle ønskede avbøtende tiltak umiddelbart. Denne saken kan ikke løses ved lettvinte ordninger som ikke er utredet godt nok, sier Ulriksen.

Les hele tilsvaret i faktaboksen under:

Mo Industripark

Mo Industripark er en av Norges største industriparker.

Foto: (cc) Wikimedia Commons / MIPinfo