Hopp til innhold

Den norske skogen kompenserer for 60 prosent av klimautslippene

En ny rapport fra Statsskog avdekker omfattende klimaeffekt fra skogsektoren i Norge og Sverige.

I Norge bidrar hele den skogbaserte verdikjeden til å kompensere for 30 av våre totale utslipp på 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Uten bruk av treprodukter ville utslippene vært 8 millioner tonn høyere.

I Sverige er klimaeffekten av skogsektoren 110 millioner tonn CO2. Sverige har betydelig mer skog og en forholdsvis enda større skogindustri enn Norge. Som et resultat av høy utnyttelsesgrad, oppnår Sverige omtrent fire ganger så stor klimaeffekt fra sin verdikjede som Norge.

– Landets totale utslipp er på 45 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette understreker behovet for å inkludere hele verdikjeden i klimaregnskapet, skriver Statsskog i meldingen.

Skog i Nordland
Foto: Håkon Jacobsen