Den er nærmere 240 år gammel, prydet med sølv og i utmerket forfatning

– Det må ha vært en veldig rik biskop som eide denne kappen, sier tekstilkonservator Philippa Moxon. Nå gis den bort til Petter Dass-museet på Helgeland.

Konserveringrapport

Sør-Hålogaland bispedømme og Solveig Seines har en hypotese om at bispekåpen kan ha tilhørt Nord-Norges første biskop, Mathias Bonsak Krogh.

Foto: Nordlandsmuseet

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har nå vedtatt å deponere en bispekåpe datert til 1780 til Petter Dass-museet slik at publikum kan oppleve det spesielle plagget som er nærmere 240 år gammelt.

– Bispekåpen har vært i vårt eie siden 1952. Nå er den nylig restaurert av bevaringstjenesten for tekstil i Hordaland, forteller rådgiver Solveig Seines ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor.

Det er riksantikvaren som har bekostet restaureringen, ettersom plagget er så sjeldent og unikt.

– Vi vet lite om bispekåpens opphav, men kanskje har vår første biskop i Hålogaland, Mathias Bonsak Krogh brukt den da han ble innsatt som biskop i 1804? spør Seines.

Det var da Hålogaland bispedømme skilt ut fra Nidaros og geografisk det dekket hele Nordland, Troms og Finnmark. Petter Dass-museet skal dokumentere bispekåpens historie.

solvknip

Sølvkniplingene på bispekåpen er restaurert for å være lik originalen.

Foto: Nordlandsmuseet

– Helt briljante

Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland har hatt oppdraget med å restaurere kåpen til tilnærmet originalstand. Ifølge tekstilkonservator Philippa Moxon er sølvdraperingene i utmerket kvalitet.

– Fargene og sølvglansen er helt briljante. Hovedproblemet var å reparere silken det er laget av grunnet at det har et spesielt vann-mønster, forteller hun.

Stoffet er vevd i et veldig tett nett og det spesielle bølgemønsteret er produsert med en spesiell trykkrulle for å skape «bølgemønsteret» man gjerne ser på denne typen gjenstander.

Konserveringrapport2

Det er flere detaljer og egenskaper ved stoffet konservatorene må ta hensyn til.

Foto: Nordlandsmuseet

– Det må ha vært en svært rik biskop

Konservatorene rørte aldri plagget med hendene, men brukte beskyttelseshansker. Materialet er svært sårbart for påvirkninger.

– Hadde vi brukt fingrene ville vi ha ødelagt glansen i sølvet. Det er et veldig tynt lage med silke som er belagt med sølv på både utsiden og innsiden, forklarer Moxon.

Materialene kan ha kommet fra Østen og det ville ha vært utrolig dyrt, skal vi tro Moxon.

– Det må ha vært en veldig rik biskop som eide denne kappen, sier hun.

Til sist røper hun at dette er blant de mest imponerende plaggene hun har jobbet med.

Stilles ut for publikum på Alstahaug

Sist høst kom plagget ferdig restaurert tilbake til Nordlandsmuseet hvor det er bevart frem til det ble avgjort hva som skulle skje med det.

– Bispedømmerådet gjorde et vedtak i mai om at den skal deponeres på Petter Dass museet på Alstahaug og stilles ut slik at publikum kan få tilgang til dette unike plagget, forteller Seines.

seines

Rådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme, Solveig Seines.

Foto: Sør-Hålogaland bispedømme

De er glade for at Petter Dass museet ønsker å stille den ut.

– Og det passer jo bra ettersom Alstahaug var det første bispesetet i Hålogaland, forklarer rådgiveren.