Retten mener begge parter har like mye skyld etter dramatisk bilbergingsuhell

Bilbergeren og den litauiske vogntogsjåføren må dele skylden etter denne dramatiske utforkjøringen i Leirosen i 2012, slår lagmannsretten fast.

Bergingsbil ulykke Leirosen

DRAMATISK: En person ble sendt til sykehus etter at et vogntog og en bergingsbil raste utenfor en fjellskrent i Leirosen april 2012.

Foto: Arne-Gunnar Johnsen

Lagmannsretten har nå fattet dom etter den dramatiske hendelsen i Leirosen i 2012.

I dommen slår Hålogaland lagmannsrett fast at begge kjøretøyene har skyld i skaden, og at ansvaret derfor må fordeles.

Den finner videre at skylden er omtrent lik på begge sider.

Lagmannsretten finner at ansvaret bør fordeles med en halvpart hver.

Fra dommen

– Fører av bergingsbilen er mest å bebreide for at han ikke stoppet slepet, og bilens plassering i vegbanen. Fører av havaristen er mest å bebreide for at han bremset, og for at vogntoget ikke var skodd etter forholdene.

– Ut fra skylden som er utvist på hver side og forholdene ellers, finner lagmannsretten at ansvaret bør fordeles med en halvpart hver. Dette er også det som ut fra en totalvurdering gir det mest rimelige resultatet, heter det i dommen.

Da saken var oppe i tingretten, var partene rykende uenige om skyldfordelingsspørsmålet. Men også tingretten mente at partene måtte dele skylden.

Som følge av dette, ble saken anket. Nå har altså lagmannsretten enstemmig kommet til samme konklusjon i saken .

Greide så vidt å berge seg ut

Det var 1. april 2012 bilberger Arnt Ove Brattbakk ble sendt ut til fylkesvei 78 i Leirosen ved Sandnessjøen for å bistå et litauisk utenlandsk vogntog som hadde problemer på det glatte føret.

Brattbakk ankom stedet og festet vogntoget til bergingsbilen og tauet den 100 meter for å slippe frem annen trafikk, men så gikk alt plutselig helt galt. Vogntoget sklei på det glatte føret, og rev med seg bergingsbilen ned fjellskrent.

Brattbakk greide så vidt å berge seg ut før det smalt. Dessverre gikk det adskillig dårligere for personen om bord i vogntoget. Han hadde ingen sjanse til å komme seg ut og ble med kjøretøyene ned fjellskrenten mellom 50 og 100 meter. Mannen ble sendt til sykehuset i Sandnessjøen med alvorlige bruddskader.

– Skuffet

Advokat Ståle Hovda representerer det litauiske forsikringsselskapet i saken. Han er skuffet og overrasket over dommen fra lagmannsretten, som han mener er svakt begrunnet.

– Tingretten var veldig klar på at hovedansvaret lå på bilbergeren. Slik jeg leser dommen, mener også lagmannsretten dette, der de mener bilbergeren opptrådte uaktsomt. Likevel deler de skylden likt, sier han til NRK.

Hovda mener at idet en bilberginger fester kroken på en havarist, så er det bilbergerens fulle ansvar å transportere kjøretøyet bort fra stedet.

– Man kan begynne å lure på hva konsekvensene blir av denne dommen. Skal en havarist som trenger hjelp tørre å ringe bilberger, med alt det ansvaret det fører med seg, spør Hovda.

– Hva er aktuelt å gjøre videre nå?

– Det må vi se på. Nå må dommen først oversettes til litauisk, slik at klienten kan få lest dommen, så får vi ta det derifra.

– Vogntoget har ansvaret

Advokat Eivind Kogstad representerte forsikringsselskapet til bilbergeren. Han har foreløpig ikke fått lest dommen, men kjenner til resultatet.

– I forhold til hva vi mener hadde vært et korrekt utfall, så er vi selvfølgelig skuffet. Samtidig er vi ikke overrasket, sier han til NRK.

Han hadde håpet at retten skulle gi dem fullt medhold i saken.

– Vi mener at det er vogntoget som har skyld og fullt ansvar. Nå er dommen ganske fersk, og vi har derfor ikke tatt stilling til hva vi gjør videre, sier han.

Uenige om skyld

Det var Brattbakks forsikringsselskap som saksøkte forsikringsselskapet til det litauiske vogntoget.

Både vogntoget og bergingsbilen ble totalskadet i ulykken, og ingen av partene ble enige om hvem som hadde skylden for ulykken. Motparten hevdet at bergingsoppdraget ble utført på en uforsvarlig og ufagmessig måte.

TV 2s nettsider kan du se den dramatiske videoen som har vært et viktig bevis under rettssakene.