Hopp til innhold

Deler av dom mot tidligere politimann opp til Høyesterett

En tidligere politibetjent fra Rana kommune ble i 2022 dømt til fengsel i tre år i Hålogaland lagmannsrett.

Mannen ble dømt for ett tilfelle av grovt uaktsom voldtekt, ett tilfelle av misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang, og ett tilfelle av tjenestefeil.

Forsvaret til politimannen fra Rana anket dommen fra Lagmannsretten til Høyesterett. Nå er det klart at deler av anken blir behandlet av Norges høyesterett.

Høyesterett kommer altså til å behandle en anke som gjelder skyldspørsmålet rundt punktet om misbruk av stilling.