De tre nordligste fylkene blir trolig til to: – Viktig å lytte til oss som bor her

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt, erfarer NRK tirsdag kveld. – Det blir viktig å lytte til oss som bor her, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Tomas Norvoll

– Det blir viktig å lytte til de regionale prosessene og at det er klokt å finne brede kompromisser i Stortinget, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Benjamin Fredriksen

I ukevis har samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet om kommunereformen og regionreform bak lukkede dører. Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, som innebærer at de tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) sier dette til NRK i kveld:

– Nå er disse lekkasjene litt uklare foreløpig. På generelt grunnlag tror jeg at det er viktig å lytte til de regionale prosessene og at det er klokt å finne brede kompromisser i Stortinget. Vi får se når ting er litt klarere hvordan vi skal forholde oss.

Etter det NRK kjenner til vil det nye kommune- og fylkeskartet presenteres på en pressekonferanse i Oslo klokka 09.

Bindal ikke klar til å bli trøndere

Britt Helstad, ordfører i Bindal

– Dette er meningsløst og udemokratisk, sier Bindal-ordfører Britt Helstad. .

Foto: Bindal kommune

Ifølge avtalen samarbeidspartiene skal være kommet fram til vil 13 norske kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. I Nordland vil Bindal lengst sør på Helgeland slås sammen Leka og Nærøy i Nord-Trøndelag, og forsvinner dermed ut av Nord-Norge inn i det nye Trøndelagsfylket.

Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal er ikke klar til å bli trønder.

– Dette er helt uforståelig og en hån mot demokratiet. Vi har gjort vår utredning i dette spørsmålet og konkluderte at vi fortsatt vil være nordlendinger og bindalinger. Dette er ikke bare en kommunesammenslåing, men endring av fylkesgrensene, sier Helstad til NRK.

Storkommune i Ofoten

Videre ønsker samarbeidspartiene en ny storkommune i Ofoten.

– Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her, heter det i avtalen.

Rune Edvardsen (AP)

– Det kan virke som om regjeringen ønsker å spille ballen over til Nord-Norge for å prøve å se om man klarer å bli enig, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

Narvik har lenge ønsket både Tysfjord og Evenes velkommen inn en ny storkommune i Ofoten.

– En slik sammenslåing vil være til det beste for kommunene. Dersom det blir slik kan vi bli en ny kraftregion med spennende muligheter for næringsutvikling, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til NRK.

Hvor skal grensen gå?

Om den framtidige storkommunen i Ofoten bør ligge i Nordland eller Troms er han usikker på. Han tror vi går spennende tider i møte.

Det kan virke som om regjeringen ønsker å spille ballen over til Nord-Norge for å prøve å se om man klarer å bli enig. Det kan jo være en mulighet at Nordland og Troms blir et fylke og Finnmark består. Skal Nord-Norge deles i to, er jeg spent på hvor grensen skal gå, sier Rune Edvardsen.