Hopp til innhold

De finske dykkerne slipper straff

Politiet ser i nåde til de finske dykkerne som brøt ferdselsforbudet i Pluragrottene for å hente sine døde venner.

Dykkere i arbeid for å vurdere bergingsforholdene i Pluragrotta

Dykkerne som gjennomførte den hemmelige bergingsaksjonen i Pluragrotta i Rana, holdt på i over 100 timer under vann.

Foto: Helgeland politidistrikt

I en hemmelig og omfattende operasjon i mars i år brøt 17 finske dykkere ferdselsforbudet politiet hadde lagt ned i Pluragrotta. I en svært nøye planlagt operasjon hentet de opp sine to døde kamerater som lå på mer enn 100 meters dyp.

I et forsøk på å svømme gjennom Pluragrotta, som er Nord-Europas lengste grottesystem, omkom finske Jari Mika Huotarinen (40) og Jari Uusimaki (34) 7. februar i år.

Redningsaksjonen ble satt i gang etter at politiet tidligere hadde avbrutt den offisielle bergingsaksjonen av hensyn til sikkerheten.

Til tross for det åpenbare bruddet på politiets regelverk, slipper dykkere straffereaksjon, bekrefter politiet i dag i en pressemelding.

Politiadvokat Linda Rømma

Politiadvokat Linda Rømma forteller at de finske dykkerne slipper straff.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Dykkerne er av politimesteren i Helgeland gitt en påtaleunnlatelse. Det innebærer at påtalemyndigheten mener dykkerne har gjort noe straffbart, men at det ut fra omstendighetene i saken ikke har vært grunnlag for å gi noen særskilt straff for hendelsen, sier politiadvokat Linda Rømma.

– En meget spesiell situasjon

Politiet vil poengtere at å bryte et ferdselsforbud gitt av politiet, i utgangspunktet er en alvorlig overtredelse.

– Men de finske dykkerne var imidlertid i en meget spesiell situasjon, idet hensikten med å bryte forbudet var å hente ut to kamerater som fortsatt lå nede i grottene, sier Rømma.

– Redningsaksjonen var preget av at dykkerne satte sikkerheten i høysetet og det var kompetente personer som ble brukt til oppdraget. Dykkerne meldte dessuten fra til politiet umiddelbart etter at de hadde gjennomført aksjonen, og har samarbeidet godt med politiet fra første stund, fortsetter hun.

Rømma understreker til slutt at verken hensynet til å forhindre at de aktuelle dykkerne skal gjøre noe lignende igjen, eller hensynet til at andre skal avstå fra å gjøre samme overtredelse, gjør det nødvendig å ilegge en straffereaksjon i dette tilfellet, all den tid ferdselsforbudet er opphevet.

(artikkelen fortsetter under)

Finske dykkere brøt forbud for å hente ut døde kamerater

Slik foregikk bergingsaksjonen

28. mars fortalte de finske dykkerne om hvordan de hadde gått frem for å berge sine døde venner.

Planleggingen av prosjektet startet rett etter politiet avlyste sitt forsøk på å hente opp de omkomne. Totalt 17 personer samlet seg i Pluradalen vest for Mo i Rana for å gjennomføre aksjonen. Alle var venner av de omkomne dykkerne, og beskrives som ekstremt erfarne grottedykkere.

Sami Pakkarinen

Sami Pakkarinen var med for å hente sine døde venner.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Det var ubehagelig og trist å dykke ned til mine døde venner, men det var en jobb vi måtte gjøre, sier Sami Pakkarinen som var sentral i bergingsaksjonen.

Tre av dem som var med i redningsaksjonen, var også med da den fatale ulykken skjedde i februar. For dem var det spesielt vanskelig, ifølge Pakkarinen.

101 timer under vann

Over ett tonn med utstyr ble båret ned til Steinugleflåget. Det første teamet startet fra Plurakilden, støttet av tre andre dykkerteam. De måtte gjennom den dypeste delen av grotta på 130 meters dyp for å komme frem til den første omkomne.

I de trange gangene fant de ham og fikk kuttet løs utstyret som hadde satt seg fast. Den døde dykkeren ble så fraktet opp ved hjelp av dykkerscooter. Alt ble dokumentert med hjelmkamera og overlevert til politiet.

Dagen etter ble den andre dykkeren kuttet løs fra utstyret sitt og hentet opp til Steinugleflåget. Der hadde dykkerne en stille stund for sine kamerater.

Etter til sammen 101 timer under vann i løpet av den fem dager lange aksjonen, ringte dykkerne til politiet og sa at de to omkomne dykkerne var hentet opp.

 PLURAGROTTA: Kart basert på tegning og data fra Stein-Erik Lauritzen ved Institutt for geovitenska

PLURAGROTTA: Den røde ringen viser hvor de omkomne ble fraktet. Kart basert på tegning og data fra Stein-Erik Lauritzen ved Institutt for geovitenskap, UiB.

Foto: Tom Halsør og Harald K. Jansson / NRK