De borgerlige skjermer skolene

Det er full splittelse i det borgerlige flertallet i Bodø. Frp vil ikke være med på å øke eiendomsskatten for å få budsjettet i balanse.

Protest mot nedlegging av ungdomstrinnet ved Saltstraumen

Nærmere 300 viste mandag kveld sin misnøye mot rådmannens forslag om å legge ned ungdomstrinnet ved Saltstraumen skole.

Foto: Kjell Arne Kristiansen

Partiet gikk til valg på å ikke endre skattetrykket men i dag la de fire andre borgerlige partiene frem et budsjettforslag med økt og utvidet eiendomsskatt.

– Vi har gått til valg på å ikke øke eiendomsskatten, og vi har en felles avtale med de øvrige partiene om dette som vi forholder oss til ut perioden. Jeg håper vi finner en løsning på dette fram mot den endelige behandlingen av bystyret 12. desember, sier gruppeleder Øystein Wik for Fremskrittspartiet i Bodø bystyre til NRK.no.

Høyre, Sp, Venstre og KrF går inn for rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten fra neste år. Høyres gruppeleder Grethe Fjærvold, mener likevel de borgerlige vil få budsjettet vedtatt i bystyre.

– Dette er en grei sak. Så får vi ta diskusjonen fram til 12. desember, og se hva vi klarer å lande. Jeg tror at nå vi står her 12. desember, er det dette forslaget som blir vedtatt, sier hun.

Skjermer skolene

Det borgerlige flertallet i Bodø kommune går inn for å skjerme ungdomsskoletrinnene i Misvær, Saltstraumen og Landegode skole.

Kommunen må spare 100 millioner kroner av et budsjett på 3,7 milliarder kroner neste år. De fem partiene i posisjonen som utgjør flertallet i bystyret i Bodø foreslår likevel å opprettholde dagens skolestruktur.

De borgerlige skjermer skolene

Kommunen må spare 100 millioner kroner av et budsjett på 3,7 milliarder kroner neste år. I dag var det formannskapet.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Det borgerlige flertallet vil også verne Tirsdagstreffet, familiesentrene, innsatsteamet, Utekontakten, og helsesøstertjenesten og reversere lærertetthet.

Tirsdag ble det kjent at det borgerlige flertallet i Bodø kommune, går inn for å opprettholde støtten til Gimle aktivitetssenter og Bodin 4H-gård.

Det borgerlige flertallet i Bodø kommune, går inn for å beholde bemanningsnormen i barnehagene.

Fjerner Bodøgarantien

I formannskapet vil de borgerlige droppe den såkalte Bodøgarantien i barnehagene. Denne garantien sikrer hvert år barnehageplass til 100 flere barn enn uten den lokale garantien.

Det skal også kuttes fire administrative stillinger i kommunen.

Verner ikke Stormen

Bodin 4H-klubb i formannskapet i Bodø

Medlemmer i Bodin 4H-klubb hadde møtt opp i formannskapet i Bodø.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bakgrunnen for kuttene er at Bodøs kommuneøkonomi ikke er i balanse.

Det politiske flertallet i Bodø går inn for å spare inn en million ved å kutte utgifter til det nye kulturhuset Stormen.

Det betyr at det trolig ikke blir full drift ved det nye kulturkvartalet, som skal åpnes til neste år.

– Det skal stimuleres til økt selvfinansiering og vakanser, heter det i forslaget til de borgerlige.

De foreslår også å kutte skolefrukten til elevene i grunnskolen i Bodø.

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de ikke vil legge ned skoler, men heller øke eiendomsskatten.

Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy og rådmann Rolf Kåre Jensen

Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy og rådmann Rolf Kåre Jensen.

Foto: Bente H. Johansen

Også Venstres Terje Cruikshank tror de borgerlige skal klare å få budsjettforslaget gjennom i bystyret 12. desember.