Ny teknologi gir politiet drahjelp

Til tross for en nedgang i antall anmeldelser av overgrep mot mindreårige, oppklarer politiet flere overgrepssaker enn før. Det mener politiinspektør Heidi Kløkstad.

Heidi Kløkstad

ALVORLIG OVERGREPSSAK: Påtaleleder Heidi Kløkstad i Salten politidistrikt sier saken med den siktede mannen fra Bodø er gitt høyeste prioritet hos politiet i Salten.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Årsaken er at politiet har mer kompetanse og bedre datautstyr enn tidligere.

- Det er mye bedre. Vi har mye bedre dataverktøy og analyseverktøy sammenlignet med det vi hadde bare få år tilbake, sier Kløkstad.

Politiet i Bodø får mandag hjelp fra Kripos etter den omfattende overgrepssaken som er avdekket i Nordland.

Satsing gir resultater

Pedofili-saken som er under opprulling i Bodø og Lommemannsaken er resultater av en bevisst satsing på å avdekke overgrepssaker mot barn. Det sier politiinspektør Knut Erik Huseby i Politidirektoratet.

- Tilbøyeligheten til å anmelde til politiet har nok endret seg. Det er mulig at det er større tillit til mottaksprosedyrene hos politiet nå i sedelighetssaker enn det man hadde tidligere. Fra 2004 til 2008 så ser man at tallene for seksualovertredelser overfor barn stagnerer eller går ned, men man ser også en svak økning for seksuell omgang med barn under 16 år, sier Huseby.

Større tekniske muligheter

30-åring siktet for overgrep i Bodø, pc-en

Slettede filer kan gjenopprettes på datamaskiner.

Foto: Per Willy Larsen / NRK

Dessuten har politiet blitt stadig flinkere til å avdekke slike saker på grunn av bedre dataverktøy og bedre kompetanse.

Blant annet tar de flere overgripere nå fordi de er i stand til å gjenopprette slettede filer på datamaskiner, sier Kløkstad.

- Vi har bedre teknisk utstyr enn tidligere, og vi har også innhentet og bedt om bistand fra Kripos til å hjelpe oss i research-arbeidet som vi nå holder på med, sier Kløkstad.

Tror du dette er noe av årsakene til at vi ser disse store sakene som Lommemannen og den saken dere nå holder på med?

- Det kan nok være medvirkende, blant annet fordi vi nå har større muligheter til å gjenopprette slettet materiale, sier Kløkstad.