Dårligste hvalfangst på over 20 år

Årets hvalfangst er ifølge formann i Norges Småkvalfangerlag, Truls Soløy, den dårligste hvalfangsten på over 20 år. Det ble fanget 429 hval i 2019, mot 454 i fjor. Den nasjonale kvota er på 1278 hval. Årsaken er blant annet lav pris på hvalkjøtt.