Danner felles entreprenørselskap

Troms Kraft og Bodø Energi har vedtatt å fusjonere totalt fire entreprenørselskap, og danner fra årsskiftet et nytt selskap som vil få cirka 200 ansatte. Bodø Energi skal eie 51 prosent, mens Troms Kraft vil ha en eierandel på 49 prosent. Konsernsjef Semming Semmingens i Troms Kraft sier i en pressemelding at en sammeslåing av selskapene gir en mer slagkraftig forretningsenhet, som istedet for å konkurrere mot hverandre, samlet vil kunne skape store verdier.