Dagrun Eriksen ferdig som nestleiar

Kjell Ingolf Ropstad blei i dag valt til ny nestleiar i Kristelig Folkeparti under partiet sitt landsmøte i Trondheim. Dagrun Eriksen, representant for Nordland, har vore nestleiar sidan 2004.