Da radioen kom til Nordland

Da radioen kom til Nordland
Foto: NRK

Hør radioreportasjen om radioens historie i Nordland under.

Leif-Erik Michaelsen og Harry Westrheim var en av de mest betydningsfulle personene i den tidlige Radiohistorien i Nordland.