NRK Meny
Normal

Cermaq vil ruste opp: Flere frykter for arbeidsplassene sine

– Vi har behov for økt kapasitet i Nordland, og ser nå på flere alternativer, sier Cermaq-leder.

Mainstream, Cermaq

Mange kriterier må innfris før Cermaq bestemmer seg for hvordan de skal satse videre i fylket.

Foto: Karoline O.A. Pettersen / Cermaq

– Det er flere kriterier som må innfris før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier leder i Cermaq Norway, Geir Molvik, til NRK.no.

Selskapet, som har lakseslakterier i Alsvåg i Øksnes og i Skutvik i Hamarøy, varslet tidligere i april at de vil øke kapasiteten i fylket, skriver IntraFish. Én mulighet er å opprette et fellesslakteri som kan dekke behovet for hele regionen.

– Et annet alternativ er å oppjustere kapasiteten ved de to slakteriene vi har. Vi vurderer enten å bygge i Hamarøy eller å bygge i Øksnes kommune hvor vi har et slakterier i dag. Det tredje alternativet er å bygge slakteri i Steigen kommune.

Frykter for arbeidsplassene sine

Geir Molvik

Leder i Cermaq Norge, Geir Molvik.

Foto: Cermaq

Og det er dette tredje alternativet som har satt sinnene i kok, blant annet i Alsvåg.

– Dette vil kunne få voldsomme konsekvenser for Øksnes og Hamarøy, sier tillitsvalgt i Cermaq Alsvåg, Asle Berntsen til VOL.

Det er 45 personer som jobber på slakteriet i Øksnes, og ifølge avisa står nå både Alsvåg og Skutvik sammen for å kjempe mot nedleggelse. Det er snakk om at totalt rundt 80 personer kan miste jobben, skulle Cermaq velge Steigen.

– Vi har veldig mange godt skolerte arbeidere i Alsvåg. Det er en fantastisk arbeidsgjeng som står på, sier han til VOL.

Berntsen mener selskapet ikke må bygge nytt for å øke kapasiteten.

– Nå er vi redde for arbeidsplassene våre, avslutter tillitsvalgt i Cermaq Alsvåg.

– Mange kriterier må innfris

– Geir Molvik, hva vil være utslagsgivende for hvor dere velger å satse?

– For det første ser vi på hvordan plasseringen er i forhold til vår oppdrettsvirksomhet, og deretter transport av fisk og varer. Det må også ligge til rette for at vi kan utvide virksomheten vår ytterligere.

Molvik nevner også plass til ventemerd, at lokaliseringen av slakteriet ligger hensiktsmessig til i forhold til oppdrettsanlegget, og også tilgang på god og kompetent arbeidskraft.

(artikkelen fortsetter under)

Cermaq

Cermaq er verdens tredje største oppdretter av rødfisk.

Foto: Cermaq.no

Langt unna beslutning

– Blant annet i Alsvåg frykter de for jobbene sine. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner at folk blir urolige, og det tar vi med oss i beslutningsprosessen. Vi har ansattrepresentanter i styret hos oss, og vi har en god kontakt med de tillitsvalgte. Så får vi diskutere med dem når ting blir aktuelt.

Lederen presiserer at Cermaq Norway er langt unna å fatte noen beslutning. Men mye kan tyde på at de tre kommunene Øksnes, Steigen og Hamarøy vil kjempe for at arbeidsplassene holder seg innafor deres respektive kommunegrensene.

Blant annet har Steigen kommune funnet et industriområde til Cermaq allerede, som selskapet er tilbudt å leie, mot at de blant annet setter opp slakteriet selv.