Ap:- Regjeringa mangler handlekraft

Bypakke Bodø utsettes fordi regjeringa ikke viser tilstrekkelig handlekraft, mener stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap).

Trafikk i Bodø
Foto: Harald Krogtoft

Bypakke Bodø inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. I 2011 var planene kostnadsberegnet til i overkant av 2,2 milliarder kroner.

Nå blir prosjektet utsatt etter at det er klart at regjeringa ikke rekker å legge fram saka for Stortinget før sommeren.

– Det er sterkt beklagelig for Bodø og Nordland at regjeringa ikke har klart å vise handlekraft. Dette betyr at Stortinget tidligst får saka til behandling i oktober, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland, Kjell Idar Juvik.

Kjell Idar Juvik

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) er skuffa over at Bypakke Bodø utsettes til høsten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Regjeringa hadde lovet at flere store veiprosjekter skulle leveres til Stortinget for behandling denne våren. Ved månedskiftet mai-juni var det uklart om både Bypakke Bodø, Bypakke Harstad og den nye E39 mellom Os og Bergen ville forlate samferdselsminister Ketil Solvik Olsens (Frp) bord og sendes til Stortinget før sommeren.

Ifølge Juvik, som sitter i Transportkomiteen, har de sitt siste møte før sommeren på mandag.

– På møtet skal vi behandle Bypakke Harstad, men ikke Bypakke Bodø. Jeg vet ikke hvorfor regjeringa ikke er ferdig med saka. Det er ikke noe som skulle tilsi at den ikke skulle være klar.

Fullt trykk på sakene

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud (FrP) sier regjeringa hadde håpet at begge bypakkene i nord skulle behandles av Stortinget før sommerferien.

– Disse prosessene tar tid. Vi har hatt trykk på begge sakene, og det er kun tilfeldigheter som har ført til at Bypakke Harstad har kommet før Bypakke Bodø, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud (Frp)

Statssekretær Bård Hoksrud (FrP) sier Bypakke Bodø ikke er langt unna.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Han har tidligere sagt at mange bilister nok vil mene at det er verdt å vente litt ekstra på nye veier dersom resultatet blir at de må betale mindre for å kjøre på dem.

Bypakke Bodø er planlagt delfinansiert med bompenger over en periode på 15 år.

– Jeg tror nok at en del bilister i Bodø vil bli glade for at det blir gjort noe med kostnadene.

– Betyr det mindre bompenger?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene i prosjektene før de er klare, sier Hoksrud.