Byggestart for gigantisk kraftutbygging

Den største kraftutbygginga i Norge siden 2004 er i gang.

Fra området de har begynt å sprenge plass til brakkerigg og lagerhaller ved fjorden Gjervalen i Rødø

Fra området det pågår sprengningsarbeid for å gjøre plass til brakkerigg og lagerhaller ved fjorden Gjervalen i Rødøy.

Foto: SKS Produksjon AS

Smibelg/Storåvatn ligger i Rødøy og Lurøy kommune i Nordland, og utbygginga er beregnet å koste 1,3 milliarder kroner.

Oppstarten skjer nå ved at det sprenges og klargjøres for brakkerigger og lagerhaller ved fjorden Gjervalen i Rødøy. Det skal også legges sjøkabler til området for strømforsyning og fiber i byggeperioden. Området er veiløst, så alt materiell fraktes inn med prammer.

Dette er et så stort prosjekt at Salten Kraftsamband (SKS), som fikk konsesjonen for tre år siden, valgte å finne seg en samarbeidspartner for å dele risikoen. Sammen med Helgeland Kraft har de dannet selskapet SmiSto Kraft AS som skal stå for utbygginga.

25 kilometer

Daglig leder er Stig Grønli som kommer fra jobben som prosjektleder i SKS for dette prosjektet.

– Det er 25 kilometer med tunneler som skal drives. Det skal være klart for å starte med dette i begynnelsen av september, sier Stig Grønli.

60 grunneiere

Det skal bygges to kraftverk. Storåvatn kraftverk skal være ferdig våren 2019, mens Smibelg kraftverk skal være ferdig høsten 2019. På det meste vil det være 120 personer i arbeid i byggeperioden.

Det er 60 grunneiere i området som skal bygges ut, og rettssaker i fjor avgjorde at de skal få til sammen 36 millioner kroner i erstatning.

Kraftstasjonene vil årlig produsere 210 GWH som betyr strøm nok til 10.000 husstander.