Bygger ut Snefrid Nord

Statoil har satt full fart på utviklingen av Snefrid Nord-funnet i Norskehavet, og i dag presenteres planene for utbygging og drift av Snefrid Nord i Sandnessjøen. Snefrid Nord skal bygges ut som en subseatilknytning til Aasta Hansteen-plattformen, som ligger fem kilometer unna. Statoil har tidligere anslått volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent.

Aasta Hansteen
Foto: Statoil