Bygger ut psykiatri i distriktene

– Helt riktig å styrke distriktspsykiatrien på bekostning av sykehusene. Det mener pasient Else Ericsen på Andøya.

Else Eriksen på Andenes

Else Ericsen på Andenes mener det er riktig på styrke distriktspsykiatrien.

Foto: privat

Distriktspsykiatrien skal styrkes, og fagfolk skal i løpet av de nærmeste årene flyttes ut fra sykehusene til distriktene. Målet er bedre behandling og færre innleggelser i psykiatrien, ifølge Helse Nord.

Else Ericsen fra Andenes har vært pasient på Vesterålen distriktspsykiatriske senter(DPS), og der har hun fått meget god hjelp.

– Jo, det har betydd alt for meg i den tiden da jeg var langt nede og virkelig trengte noen. Jeg kunne komme dit uansett om det var natt eller dag, jeg kunne overnatte der og kunne komme dit på dagen.

Ut til hele Nord-Norge

Aina Olsen; Rådgiver psykisk helse og rus i Helse Nord

Aina Olsen; rådgiver psykisk helse og rus i Helse Nord, sier de skal styrke distriktspsykiatrien.

Og det er nettopp tilgjengelighet og kvalitet som skal kjennetegne de nye DPSene. Psykologer og psykiatere skal flyttes ut til de fjorten sentrene som er spredt over hele Nord-Norge. Dermed skal de bli bedre i stand til å ta seg av folk som trenger psykiatrisk hjelp - fort.

– Vi skal styrke DPSene faglig og bemanningsmessig, vi skal flytte ressurser fra sykehusene våre og til DPS slik at de blir i stand til å gjøre det de er ment å gjøre, sier rådgiver Aina Olsen i Helse Nord.

Andenes sentrum

Distriktspolitsk senter i Andenes skal sammen med de andre DPSene i Nord-Norge styrkes.

Foto: Billy Jacobsen

Kritikk for manglende fagfolk

De distriktspsykiatriske sentrene har fått mye kritikk fordi de mangler fagfolk og ikke har åpningstid døgnet rundt. med ei styrking av DPSene vil bare noen få pasientgrupper, de aller sykeste, trenge innleggelse på de store sykehusene i Bodø og Tromsø. Antall innleggelser skal ned, sier Olsen.

– Vi skal opprette ambulante akutteam som skal komme hjem til folk og behandle dem der de bor.

Jobber med omstilling

I løpet av de neste fem årene skal de fleste spesialistene i psykiatrien jobbe ute i distriktene, og ikke på sykehus, som i dag. Helse Nord jobber nå med å finne ut hvordan omstillinga skal skje, sier rådgiver Aina Olsen.

– Det skal bli færre senger.

Else Eriksen på Andenes

Pasient Else Ericsen sier at DPS betydde alt for henne i den tiden da hun var langt nede.

Foto: privat

Vesterålspasienten synes dette er ei helt riktig utvikling.

– Jo, det synes jeg er kjempebra for det kan være med på at du kommer deg videre, du slipper å vente og får den hjelpa du trenger med en gang, sier Else Ericsen.