Bygder over hele landet kan miste internett

Telenor vil ikke lenger vedlikeholde kabler som gir internett til tusenvis av nordmenn i utkantstrøk. – Diskriminerende, mener Arbeiderpartiets Øystein Langholm Hansen.

Vik i Vestvågøy

Innbyggere i Vestvågøy kommune i Lofoten har fått et brev fra Telenor med beskjed om at det blir slutt på vedlikehold av kobberlinjene som gir internett fra om med 1. mai.

Foto: Torill Irene Wahl

Når Telenor starter overgangen fra kobber til fiber og mobil skal gamle linjer erstattes. Fram til dette er ferdig innen 2023 vil man ikke vedlikeholde flere av de gamle linjene dersom noe går galt – da kan mange miste internett.

Bjørn Amundsen, Telenor

Bjørn Amundsen i Telenor sier han jobber tett med kommuner over hele landet for å finne løsninger.

Foto: Tale Hauso / NRK

De som mister fasttelefon vil få erstatning i form av en mobiltelefon, men mister du internett risikerer du å stå på bar bakke dersom du ikke har 4G-dekning.

– Det vil helt sikkert være noen som mister bredbåndsforbindelsen allerede dette kvartalet, sier Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen.

Digital skygge

Remi Solberg

Ordfører Remi Solberg mener staten og Nkom må sikre stabil leveranse.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Vestvågøy kommune i Lofoten er blant dem som rammes. Ordfører Remi Solberg (Ap) sier han frykter dette vil gjøre det enda mindre attraktivt å bo utenfor bysentra. Han mener det er en svikt i infrastrukturen dersom innbyggere og næringsaktører i distriktene ikke får god nok tilgang til internett i en mellomfase.

Arbeiderpartiets talsperson for telekommunikasjon, Øystein Langholm Hansen, mener det er lemfeldig behandling av kundene.

Øystein Langholm Hansen

- Internett må sidestilles med elektrisitet, sier Øystein Langholm Hansen.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Telenor sier at de ikke bryr seg om kundene i denne saken.

Folk kan bli sittende i en digital skygge, sier Langholm Hansen.

Målet hans er å få stengningen av kobbernettet utsatt inntil det kommer et alternativ.

– Bryr seg om distriktene

Amundsen svarer at Telenor gjør alt de kan for at kunder skal få fiber eller mobilt bredbånd gjennom 4G, og at de nå lanserer mobilt bredbånd på ekstern antenne for å gi flere dekning.

– Vi tar kunden på største alvor.

Amundsen presiserer kabelnettet ikke er Telenors ansvar alene. Han framholder også at han bruker «uendelig mye mer tid i distriktene enn i byene for å finne løsninger».

Les også: – Satser altfor dyrt på bredbånd i utkantene

Mellomfase

Hans Jørgen Enger er fungerende direktør i konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Han sier at bredbåndsdekningen i Norge er god, men at det finnes noen hundretalls husstander som ikke har tilgang til bredbånd.

Hans Jørgen Enger

Hans Jørgen Enger sier man ikke må undervurdere behovet for å sikre tilgang til dem som er på kobbernettet.

Enger sier det er vedtatt et nytt EU-reglement som kan innebære at det også blir leveringsplikt på bredbånd i Norge. Denne vil ikke bli gjeldene før om noen år.

– Vi har nå havnet i en mellomfase.

Telenor har som mål å fase alle kunder over på ny teknologi innen 2023.

– Skal man nå målet om høykapasitet må noe gjøres, sier Enger.

Amundsen sier at det er Nkom som setter kravene, og at bredbånd ikke er regulert på samme måte som tale.

– De aller fleste skal ha et tilbud innen kobbernettet stenges ned.

– Det er viktig at vi ikke kapper av kobbernettet før ny teknologi fases inn, konkluderer ordfører Solberg.