Byen ligger fem minutter for langt unna til at Forsvaret vil leie boliger: – Helt komisk

Narvik vil gjerne ønske ansatte i Forsvaret velkommen. Men byen ligger syv kilometer for langt unna. Dermed kan de isteden bli bosatt i nabofylket.

Luftfoto over Narvik by, sett fra havna.

FOR LANGT UNNA: Narvik vil gjerne ønske ansatte i Forsvaret velkommen. Men rigide regler i Forsvaret setter en stopper for ønsket.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Om få år skal de nye kampflyene F-35, og overvåkningsflyene P-8, flyttes til Evenes flystasjon i Nordland.

600 ansatte og 300 vernepliktige skal jobbe der når alt står ferdig. Ringvirkningene for regionen kan potensielt bli store.

Men Forsvarsbygg har hatt utfordringer med å få nok boliger til de ansatte ved Evenes Flystasjon.

En mulig løsning hadde vært at Forsvaret leide boliger i Narvik, og at de ansatte pendler 57 kilometer til basen.

Rundkjøring stormyra narvik

Her går grensen for hvor Forsvaret ikke lenger kan leie boliger for sine ansatte. Fem minutters kjøretid til Narvik sentrum.

Foto: Frida Brembo

Rigide forsvarsregler sier derimot at utleieboliger fra et tjenestested ikke kan overskride 50 kilometer.

Avisen Fremover omtalte saken først.

Må inn i annet fylke

Reglene vil dermed bety at Narvik er for langt unna basen til å regnes som en egnet plass å leie boliger. Tiden det er snakk om er rundt fem minutter med bil.

Men Harstad, som ligger i et annet fylke, kan det derimot være aktuelt å leie i. Byen ligger 44 kilometer unna flybasen.

Terje Steinsund

Terje Steinsund

Foto: Frida Brembo

– Vi finner det komisk og usannsynlig at denne regelen blir stående, sier seniorrådgiver i Futurum Terje Steinsund.

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap, og jobber tett med Forsvarets satsinger på Evenes.

Steinsund sier til NRK at de vil etterlyse fornuft hos Forsvaret.

Konsekvensene av at Forsvaret ikke leier boliger i Narvik, vil være at færre trekker til Narvik. En kommune som desperat trenger tilflytting.

– Vi har hele tiden sett på Bjerkvik som en spydspiss i etableringen av Evenes flystasjon. Men å utelukke Narvik sentrum kan gjøre det vanskelig, sier Steinsund.

Rundkjøring stormyra narvik

Grensen går her. Syv kilometer fra Narvik sentrum

Foto: Frida Brembo

Grensen er absolutt

– Vi vil ikke at de ansatte skal pendle langt eller ikke komme seg på jobb i dårlig vær, når vi kan leie boliger i nærheten av basen, sier oberstløytnant og senior stabsoffiser ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Trine Lise Viken.

– Jeg skjønner at dette virker rart. Og jeg forstår at Narvik føler seg urettferdig behandlet. Men har man satt en grense, så har man satt den, sier Viken.

Hun er en av dem som har foreslått å utvide grensen til Narvik sentrum. Dette ble nedstemt av de tillitsvalgte.

I november ble det innvilget en dispensasjon som gir de ansatte mulighet til å leie privat.

De ansatte kan altså bosette seg i Narvik om ønskelig. De må da søke Forsvaret om å få bo privat. Hvis de faller inn under regelverket, kan de ansatte få kompensasjon for husleie, kost og reise.

Hvis de ansatte har fått tilbud om bolig fra Forsvaret og takket nei, får dem ingen kompensasjon for å leie privat.

– Det er basert på frivillighet hvor de ansatte ønsker å bosette seg. Men da må de søke om å få leie privat før de får tilbud om bolig fra Forsvaret, sier Viken.

– Vi anbefaler dem å gjøre det, fordi vi klarer ikke skaffe nok boliger til alle, tilføyer hun.

Forsvarsbygg bygger forlegninger på Evenes flystasjon

Det bygges for flere millioner kroner dagen på Evenes flystasjon. Men også utenfor basen trenger Forsvaret boliger.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Ikke kjent med geografi

Terje Steinsund håper at hele Narvik kommune kan nyte godt av at Evenes flystasjon bygges opp. Og at Forsvaret vil strekke seg langt, for at hele aksen Harstad – Narvik skal få ta del i satsingene.

– Vi har politiske signaler og signaler fra Forsvaret om at grensen ikke skal være absolutt her i regionen. Derfor var vi ikke forberedt på dette. Jeg håper dette beror på en stor misforståelse.

Forsvarsbygg har allerede inngått avtaler om 70 av 80 trengte boliger. 50 av disse skal bygges og vil ikke stå klar før 2022/2023.

Regionsjef i Forsvarsbygg Wenche Georgsen, skriver i en e-post til NRK at det har vært god respons på de konkurransene som er avholdt. Og at de forventer at de får leid nok boliger i henhold til oppdraget.