Bussjåfør: – Veien er så dårlig at det er rart ingen blir syke

Fylkesvei 819 mellom Ballangen og Kjeldebotn er en av mange veier i Nordland som sårt trenger vedlikehold. Totalt er vedlikeholdsetterslepet på åtte milliarder kroner.

Fylkesvei 819 mellom Ballangen og Kjeldebodtn er en av mange veier i Nordland som sårt trenger vedlikehold.

Mange fylkesveier i Nordland er i dårlig forfatning, og mangler vedlikehold for rundt åtte milliarder kroner.

I fjor fikk Nordland fylke 140 millioner kroner til veivedlikehold fra regjeringen. Med slike rammer vil det 50 år å få fylkesveiene i skikkelig stand. Altså en mager trøst for dem som bruker veien mellom Kjeldebotn og Ballangen.

Her føler de som har veien som skolevei og arbeidsplass det manglende vedlikeholdet på kroppen.

– Et mareritt

Skoleelev Marius Simonsen

– Denne veien er et mareritt, sier skoleelev Marius Simonsen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er humpete, og enkelte steder ser det ut som om at veien er i ferd med å dele seg. Det er overhodet ikke noe behagelig, og det er veldig, veldig rart at ingen blir syke. Det må være slitsomt å reise på skolen hver dag og ha det på denne måten, sier bussjåfør Jørn-Alex Olsen.

Skoleelev Marius Simonsen er enig.

– Denne veien er et mareritt. Bussene holder rett og slett på å ramle sammen.

– Småveiene nedprioriteres

Tore Jeremiassen

Tore Jeremiassen i Trygg Trafikk.

Foto: Pressefoto

Trygg Trafikks distriktsleder i Nordland, Tore Jeremiassen, mener statlige politikere må sørge for at det blir lettere å vedlikeholde kommunal- og fylkesveier. Samtidig må lokale politikere ta et større ansvar for å ta vare på veiene sine, mener han.

– De store veiprosjektene får omtale. Men i det daglige sliter de gamle veiene med å få oppmerksomhet og prioritet. Trafikkulykkene er økende i det daglige hjemmemiljøet til folk flest, forklarer Jeremiassen.

Særlig gjelder dette fylkesveiene, der man kan se en stor del av dødsulykkene. Samtidig økte dødsulykkene fra 37 prosent på fylkesveiene i 2010 til 44 prosent i fjor. Ifølge distriktslederen er denne andelen uforholdsmessig stor.

– Etterslepet på vedlikehold øker for hvert eneste år. Det er bekymringsfullt når vi vet de samfunnsmessige kostnadene forbundet med trafikkulykker.

River seg i håret

Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen, hevder hun gjør så godt hun kan.

Foto: Thor-Wiggo Skille

Kommune- og fylkespolitikerne har ansvaret for vedlikeholdet på sine veier. Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen, hevder at fylkesveiene er det som står øverst på hennes liste og at de gjør det de kan innenfor de rammene de har fått.

I 2010 overtok fylkene 17.000 kilometer med vei og 78 fergesamband fra staten. Bare i år må Nordland spare 60 millioner på fergedriften.

– Jeg står og river meg i håret over hvordan vi skal klare å spare inn disse pengene. Det blir en tøff øvelse å finne ut hva som skal prioriteres.

Jeremiassen mener likevel det er mye som kan gjøres.

– En ting er vedlikeholdet, en annen ting er at politikerne burde tenke mer på holdningsskapende arbeid. De to tingene vil gjøre en veldig stor forskjell i hverdagen for folk flest.

Dårlig vei på Hemnesberget, Nordland (redigert)

Fylkesveg 808 på Hemnesberget er ikke det mest alvorlige eksempelet, men er en av mange fylkesveier som kunne trengt seg en liten ansiktsoppløfting.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK