Bryter loven i Narvik

Det er avdekket flere lovbrudd ved Ofoten distriktspsykiatriske senter i Narvik. Nå har fylkeslegen i Nordland har slått alarm.

Fylkeslegen har avdekket flere kritikkverdige forhold ved Ofoten distriktspsykiatriske senter i Narvik.

Det gjelder både brudd på spesialisthelsetjenesteloven og mangelfulle rapporteringsrutiner.

Nå krever fylkeslege Henning Aanes at de rydder opp.

Fylkeslege Henning Aanes

Fylkeslege Henning Aanes

Foto: Fylkeslegen i Nordland

- Alle disse manglene i journalene er en mangel ved selve behandlingen ved denne institusjonen.

- Har dere funnet konkrete lovbrudd?

- Ja, det er forskriftsbrudd når det gjelder journalføringen, helt klart, sier fylkeslege Henning Aanes.

Klagesaker

Det er bekymringsmeldinger og flere klagesaker rettet mot Ofoten distrikspsykiatriske senter i Narvik, (OPS) som har fått fylkeslegen  til å reagere.

Det er nå opp til Statens helsetilsyn å vurdere om OPS også har opptrådt uforsvarlig.

- At en institusjon blir betraktet på den måten at vi må be Helsetilsynet om å vurdere å gi pålegg om å rette opp forholdene er er uhyre sjelden , sier Aanes.

Ofoten distrikspsykiatriske senter  ligger under Universitetssykehuset Nord-Norge. Presseansvarlig ved UNN, Tor Øydvin, avventer tilsynets reaksjon.

- Foreløpig har ikke vi mottat noe brev fra fylkeslegen i Nordland og vi vet at saken er under behandling. Det er visstnok sendt et brev fra Helsetilsynet til fylkeslegen og vi avventer egentlig bare et utspill derfra, sier Øydvin.

Misfornøyd

Fylkeslegen mottok tidligere i sommer en skriftelig redgjørelse fra OPS angående den manglefulle journalføringen. Men fylkeslegen har ikke vært fornøyd med svaret.

- Det har jo ikke vært det når vi finner ut at denne saken må sendes til Statens helsetilsyn, sier Henning Aanes.