Kontroll avdekker en rekke lovbrudd i kreftbehandling i nord

Nordnorske sykehus bryter loven når kreftpasienter henvises videre mellom sykehusene. Journaler mangler startdato for behandling og rettighetsvurdering, viser stikkprøvekontroll.

Nordlandssykehuset i Bodø

LOVBRUDD: Under tilsynet hadde alle de ni pasientjournalene fra Nordlandssykehuset i Bodø mangler.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I en foreløpig rapport fra fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark kommer det fram alvorlige feil og mangler når nordnorske sykehus henviser kreftpasienter seg imellom.

Når henvisning er mottatt skal det settes dato, og da har man krav på behandling innen 30 dager – når det gjelder kreftpasienter en fristen i mange tilfeller kortere. Mangler denne datoen kan det ramme pasientene og er alvorlig systemsvikt og lovbrudd, sier avdelingssjef Heidi Brorsen i Kreftforeningen.

Journalene til 120 kreftpasienter er sjekket – funnene er nedslående.

Det er brudd på spesialisthelseloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forskrift om prioritering av helsetjenester og forskrift om ventelisteregistrering.

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Feil ved nesten samtlige sykehus

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

Pasientombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth, er ikke overrasket over funnene i rapporten.

Foto: Peder Skjemstad

Kun i henvisninger fra sykehusene i Narvik og Harstad til Universitetssykehuset i Tromsø er alle lovpålagte opplysninger på plass, viser rapporten.

– Problemet er at pasientene tror de er henvist videre, men disse opplysningene mangler og ingenting skjer. Dermed må man vente lenger enn man egentlig skal, sier pasientombudet i Nordland, Inger Marie Sommerseth.

For pasientombudet er funnene i rapporten likevel ikke overraskende.

– Dette har vedvart i mange år. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke klarer å få på plass systemer slik at disse opplysningene blir korrekte.

Innrømmer systemsvikt

I rapporten vises det til en gjennomgang i 2012 der samme feil og mangler ble avdekket, men Nordlandssykehuset tror ikke dette har fått store konsekvenser for pasientene.

– Vi ser at våre rutiner ikke har vært gode nok. Men vi har ingen grunn til å tro at pasientene ikke har fått den behandlingen de har krav på, sier rådgiver for Klinisk IKT og E-helse, Beate Sørslett ved Nordlandssykehuset.

– Hvordan kan dere være sikker på det?

– Det kan vi ikke, men de sakene vi har sjekket viser ikke at pasientene er rammet.

Helse Nord vil ta tak

Problemet er nå blitt en sak for Helse Nord. Nye, felles journaler ved sykehusene, og nye behandlingsregimer, skal sikre innbyggerne et forutsigbart og forsvarlig behandlingsopplegg ved kreft.

– Dette gamle systemet er basert på manuelle rutiner og informasjonen har ikke vært god nok i hvert enkelt foretak, sier fagdirektør Geir Tollåli.

Ingen hos fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark ønsker å kommentere saken før den endelige rapporten er klar.

Laster kart, vennligst vent...