NRK Meny
Normal

Bryter FNs barnekonvensjon

De nasjonale skoleprøvene er brudd på FNs barnekonvensjon, hevder professor ved Høgskolen i Nesna.

Offentliggjøring av de nasjonale prøvene
Foto: Kristian Hovstad / NRK

Skoleprøvene bryter FNs barnekonvensjon om menneskerettigheter.

Det hevder professor og førsteamanuensis ved Høgskolen i Nesna, Harald Nilsen.

Han mener prøvene diskriminerer elever med selvstendige og kritiske tanker. I dag tar han saken opp med Barneombudet.

Ensartet testing

- Disse prøvene legger opp til en uhyrlig uniform måte å jobbe på.

Det sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Nesna, Harald Nilsen. Han er professor i evaluering og har særlig gransket den nasjonale leseprøven på 8. trinn.

Her testes elevenes leseforståelse. De får lese en tekst. Etterpå får de spørsmål til teksten som kun kan besvares ved å krysse av for ett av fire alternative svar. Problemet er at testen ikke gir svar på hva en elev forstår, mener Nilsen.

Måler ikke det som er viktig

- Vi kan si at disse prøvene tester hva som er lett å måle i stedet for å måle det som er viktig å måle, sier Nilsen.

Å teste hva en eleve forstår av en tekst er en langt mer komplisert affære enn å la dem krysse av ett av fire svaralternativer under tidspress, sier Nilsen.

- Å forstå er en individuell sak. Det er å stille spørsmål, det er å reflektere, det er å se alternative forståelsesmåter, det er å tenke fleksibelt, og det er å forstå helheten fremfor å forstå fragmentarisk, sier Nilsen.

Testen torpederer også kunnskapsløftets vekt på at elevene skal lære og jobbe etter flere læringsstrategier.

I dag møter Nilsen Barneombudet med klar beskjed om at de nasjonale leseprøvene bryter FNs barnekonvensjon artikkel 2, 8 og 14. Håpet er å få hjelp til å endre dagens prøveprakis.

Verken Kunnskapsdepartementet eller Kunnskapsdirektoratet ønsket å kommentere denne saken til NRK.