Brukte motorsag for å lete etter olje

– Dette er det morsomste jeg har vært med på som geolog, sier Robert W. Williams i Oljedirektoratet (OD), som var på oljeletetokt ved Jan Mayen i august.

Geolog Robert W. Williams i Oljedirektoratet

JAN MAYEN-TOKT: – Toktet vil gi mye ny kunnskap om geologien utenfor Jan Mayen, men at det er altfor tidlig å si om det kan være olje eller gass der, sier geolog W. Williams.

Foto: Oljedirektoratet/Monica Larsen

Med fjernstyrt undervannsbåt med påmontert sag har forskere hentet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen i sommer, skriver nettstedet oilinfo.no.

– Dette er det morsomste jeg har vært med på som geolog, sier Robert W. Williams i Oljedirektoratet (OD), som var med på toktet.

Ekspedisjonen med med forskningsfartøyet «G.O. Sars» er et samarbeid mellom OD og universitetet i Bergen ved professor Rolf-Birger Pedersen ved Senter for geobiologi, melder OD.

Fra Island 4. august

Jan Mayen

I tillegg til havområdene ved Jan Mayen, skal det samles inn data i Barentshavet og fra områdene Nordland IV og V. Til sammen skal rundt 30.000 kilometer dekkes i årets sesong.

Foto: Nils Arne Sæbø / NRK

Skipet gikk fra Island 4. august, og i løpet av to uker ble det samlet inn geologisk materiale fra fem lokasjoner i de undersjøiske fjellskrentene på Jan Mayen-ryggen, både på norsk og islandsk side.

– Toktet vil gi mye ny kunnskap om geologien utenfor Jan Mayen, men at det er altfor tidlig å si om det kan være olje eller gass der, sier Williams til Oljeinfo.no.

Forskerne ble også overrasket over et 250 meter tykt sandsteinlag.

Havdypet i området som er undersøkt varierer fra 600 til 2000 meter.

– Geologien er lite kjent, det som finnes av datamateriale er spredt seismikk fra 1980-tallet og grunne borehull fra 1974, opplyser Williams.

– Rekordår for OD

Paralellt med de geologiske undersøkelsene ved den arktiske utposten, har det i sommer også pågått innsamling av todimesjonale seismiske data.

– I tillegg til havområdene ved Jan Mayen, er det samles inn data i Barentshavet og fra områdene Nordland IV og V. Til sammen er over 30.000 linjekilometer dekket i årets sesong, opplyser prosjektleder Lars Jensen i Oljedirektoratet til NRK.no.

Bortsett fra et område i det nordøstlige Barentshavet er samtlige tokt avsluttet.

– Dette betyr at 2012 blir et rekordår for innsamling av seismiske innsamlinger, sier Jensen.

Nå begynner jobben med å tolke dataene, som skal inngå som datagrunnlag for regjeringens arbeid med å vurdere om disse arktiske områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet i framtiden.

– Vi tar sikte på å ha ferdig vår rapport tidlig neste år, sier Jensen.

Og han har god tro på at sommerens innsamling vil kunne gi et godt bilde av forholdene i havbunnen.

– Vi har hatt lite data fra denne delen av sokkelen, og mesteparten er av eldre årgang. Nå har vi gått systematisk til verks for å få kartlagt området bedre, sier prosjektleder Lars Jensen til NRK.no.

Vernet øy

Petroleumsinstallasjon på Jan Mayen

Slik ser Bellona for seg en petroleumsinstallasjon på Jan Mayen. I dag bor det rundt 30 personer på øya, ingen er fastboende.

Foto: Illustrasjon: Bellona

Jan Mayen ble i 2010 vernet i statsråd og er også nominert til UNESCOs verdensarvliste. Miljøorganisasjonen Bellona mener det er akutt forurensingsrisiko i det vukanske området og advarer på det sterkeste mot å åpne havområdene utenfor Jan Mayen for oljevirksomhet.

– Jan Mayen er en vulkansk øy og er meget utsatt for jordskjelvaktivitet. Dette vil by på store utfordringer for norsk oljeindustri i utformingen av installasjonene. Dette risikomomentet er etter Bellonas oppfatning alene en grunn til å si nei til oljevirksomhet i disse områdene, sa fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg til NRK.no i 2011.

– Vi har sett at det ikke er mulig å helgardere seg verken mot lekkasjer eller store ulykker på oljeplattformer i drift, la hun til.

Kart, Jan Mayen