Brukte «utviklingspenger» feil: Flere fylker har fått kritikk fra regjeringen

Selv om flere fylkeskommuner har delt ut regionale utviklingsmilder i strid med regelverket de siste årene, mener ikke regjeringen det er behov for å stramme inn på bruken.

Grete Ellingsen

De siste fem årene har ni fylkeskommuner fått beskjed om å endre praksisen sin ved bruken av regionale utviklingsmidler. Statssekretær Grete Ellingsen i Kommunaldepartementet mener det viser at systemet fungerer.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– At ni fylkeskommuner har fått beskjed, viser at det er et system som fungerer. Vi har også vært veldig tydelig overfor dem at gjentatte brudd vil kunne medføre krav om tilbakebetaling, sier statssekretær Grete Ellingsen (H).

Etter at NRK i går fortalte at Troms fylkeskommune har brukt flere millioner av de regionale utviklingsmidlene til samferdselsprosjekt, varslet regjeringen at de vil se nærmere på tildelingen.

Tall NRK har hentet inn viser at totalt ni fylkeskommuner siden 2011 har fått beskjed om å endre praksis fordi midler er delt ut i strid med retningslinjene.

Det ble oppdaget da regjeringen selv gjennomførte to landsdekkende stikkprøvekontroller av bruken.

– Det er en veldig stor grad av fylkeskommunalt, politisk skjønn knyttet til utdelingen av disse midlene. Samtidig er det klare retningslinjer for hva midlene ikke skal gå til, nemlig ordinært drift, påpeker Ellingsen.

Ingen har måttet betale tilbake

De siste fire årene er det brukt over fem milliarder kroner på denne ordningen, penger som primært skal skape arbeidsplasser og næringsutvikling.

Advokat Thomas Benson

Universitetslektor og advokat Thomas Benson mener regjeringen bør klargjøre.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Statssekretæren understreker at de også har revisjonssystemer i fylkeskommunene. Samtidig skal politikerne rapportere inn hvem som har fått støtte og hva pengene brukes til.

– Enkelte fylkeskommuner har fått beskjed om å endre praksis ved begge stikkprøvene. Likevel har ingen fått økonomisk straff. Er terskelen høy for tilbakebetaling av midler?

– Det har ikke jeg noen grunn til å si. Tonen i brevene er ganske tydelig på hvordan midlene skal brukes og hva som er konsekvensene dersom praksisen er i strid med regelverket.

Ekspert vil ha endring

Advokat og universitetslektor Thomas Benson, som kjenner regelverket godt, har vurdert deler av tildelingene i Nord-Norge de siste årene på oppfordring fra NRK. Han omtaler noe av pengebruken som «en uryddig praksis».

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk, mener retningslinjene er tydelig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Regelverket er ikke klart nok og det vises også når praksisen er såpass ulik. Derfor bør det endres eller presiseres, hevder han.

Willy Ørnebakk, som er fylkesråd for næring i Troms, deler imidlertid regjeringens syn. Arbeiderpartipolitikeren påpeker at de rapporterer inn alle tildelinger som blir gjort.

– Departementet er ganske tydelig med å melde tilbake til oss dersom noe er uryddig. Når det gjelder de konkrete samferdselssakene, som ligger litt tilbake i tid, har vi ikke fått noen slik negativ tilbakerapportering.

– Så det er ingen grunn til å endre praksisen?

– Nei, retningslinjene er veldig tydelig nå, og jeg føler vi har en sterk kontroll fra regjeringens side med måten midlene brukes.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Regionale utviklingsmidler» i nytt vindu