NRK Meny
Normal

Vil revolusjonere tuberkulosebehandlingen med Skype

Da Christina Birkemose fra Andøy ble behandlet for tuberkulose kom hun på en idé som kan gi en ny hverdag for dem som er smittet.

Bruker Skype til å behandle tuberkulose

Pilotprosjektet ved Nordlandssykehuset kan gjøre behandlingen enklere både for de som er smittet og de som skal gi behandlingen.

For nordmenn flest er tuberkulose knyttet til BCG-vaksinen man tar som ung, men infeksjonen smitter årlig om lag 400 personer i landet og antallet er økende.

Behandlingen er svært arbeidskrevende og dyr. Pasientene må blant annet ha hjemmebesøk av sykepleier hver dag i seks måneder.

Helene Larsen og Anne Reigstad

Overlege Anne Reigstad (f.h) og avdelingsleder Helene Larsen er koblet opp på Skype og snakker med Christine Birkemose.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Nå har Nordlandssykehuset funnet en løsning som gjør behandlingen langt enklere. Ideen fikk de fra Christina Birkemose fra Andøy i Nordland, som er tidligere tuberkulosepasient.

– Mens jeg var under behandling tenkte jeg at det måtte kunne gjøres på en mer smidig måte.

Løsningen ble dataprogrammet Skype. Når pasienter sitter klar med medisinen i hånden sin, kan sykepleierne i Bodø nå følge med på skjermen om han eller hun faktisk tar medisinen sin.

Ordningen er foreløpig kun et pilotprosjekt, men både Birkemose og de ansatte på sykehuset tror det kan revolusjonere tuberkulosebehandlingen i Norge. Så langt har ideen blant annet fått 120.000 kroner i støtte fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til innkjøp av datamaskiner.

Tidkrevende behandling

Medisineringen for å bli kurert er en påkjenning, og pasientene må ta opp mot 10 tabletter daglig i seks måneder på fastende mage.

Behandlingen krever at sykepleiere observerer at pasienten virkelig tar tablettene. Vanligvis innebærer det tidkrevende hjemmebesøk.

– Tuberkulose behandles i seks måneder. For at du skal bli frisk. Da må du ta tabletter hver dag. Hvis du ikke tar tablettene hver dag, kan tuberkulosebakteriene bli motstandsdyktige. Det er et problem internasjonalt, sier overlege Anne Reigstad ved lungeavdelingen på Nordlandssykehuset.

(artikkelen fortsetter under)

Anne Reigstad

– Dersom pasienten ikke tar tablettene hver dag, kan tuberkulosebakteriene bli motstandsdyktige, sier overlege Anne Reigstad ved lungeavdelingen på Nordlandssykehuset.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Flere smittede

Antallet personer med smitte har vært økende siden 1996 og det skyldes hovedsakelig innvandring fra land hvor sykdommen er vanlig. Unge er høyere representert blant smittede, og blant dem som får sykdommen er snittalderen 30 år.

De aller fleste blir helt friske etter behandling. Det gjelder også Christine Birkemose, som fikk infeksjonen som 29-åring i 2009.

Det er lovpålagt at en opplært person observerer pasienten når den tar tablettene, og dette medfører et stort inngrep i pasientens hverdag.

– Behandlingen var tung. Du blir på en måte fange i ditt eget hus, sier Birkemose.

Kan behandle over hele verden

Foreløpig har syv pasienter pasienter blitt behandlet ved hjelp av Skype, men målet er et nasjonalt tilbud for alle som trenger det. Tilbakemeldingene så langt har vært positive.

– Vi har bare gode erfaringer med denne type måte å gi medisin på, sier avdelingsleder for hjemmetjenesten i Bodø sentrum, Helene Larsen.

Nå håper Nordlandssykehuset at flere sykehus kan tilby behandlingen i fremtiden. Christine Birkemose har stor tro på at ideen hennes kan nå utenfor landegrensen.

– Forhåpentligvis kan vi en dag åpne et callsenter i Oslo, som kan behandle pasienter i London og i så måte være med på å kanskje begrense smitten og antallet multiresistente tuberkulosetilfeller. Det kunne man håpet på.