Hopp til innhold

Her graver han opp krigsminner med metalldetektor og spade

En video på Youtube viser hvordan krigsminner nær de vernede områdene i Narvikfjellene flyttes på. – Ikke moralsk eller etisk rett, mener kulturminnesjef.

Metallsøker på Narvikfjellet.

Videoen viser blant annet en person med metalldetektor og spade som leter etter gjenstander fra kampene i Narvikfjellet våren 1940.

Foto: Youtube

Sporene etter de knallharde kampene i Narvikfjellene våren 1940 er mange. Her kjempet allierte og tyske styrker mot hverandre.

Det er i disse omgivelsene den 13 minutter lange Youtube-videoen er filmet.

Her ser man en person utforske området med metallsøker og spade. Mange av gjenstandene han finner ligger fremme på bakken. Andre gjenstander blir gravd fram.

Geir Davidsen

Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune liker ikke fremgangsmåten han ser i videoen.

Hos Nordland fylkeskommune er de svært lite fornøyd med det de ser i videoen.

Når ting forstyrres, flyttes på eller fraktes bort mister vi litt av historien vår. Vi ønsker at det skal stanse, sier seksjonsleder for Kulturminner i Nordland, Geir Davidsen.

Ikke ulovlig

Krigsminnene er av så stor verdi at staten i høst fredet et større område.

Fredningen er Norgeshistoriens største av et landområde.

Videoen er ikke filmet i dette området og Davidsen kan derfor ikke si at noen lover er brutt. Han er likevel svært kritisk til metodene som er brukt.

– Selv om det ikke er innenfor de fredede områdene etter kulturminneloven er det etter min mening ikke moralsk eller etisk rett å holde på slik.

Hylser på Narvikfjellet

GREIT OG UGREIT: Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune ser helst at turfolk og krigsinteresserte ser med øynene og ikke fingrene.

Hylser på Narvikfjellet.

GREIT OG UGREIT: Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune ser helst at turfolk og krigsinteresserte ser med øynene og ikke fingrene.

– Dersom arkeologer og forskere skal gjøre utgravinger, er det gjennom en plan. Da blir ting dokumentert og vi får vite hvor det lå.

Han har selv sett videoer på Facebook og Youtube der personer ser på kulturminner uten å røre gjenstander eller ta de med seg.

Davidsen mener derfor det er fullt mulig for privatpersoner å formidle krigshistorie uten at man foretar egne utgravinger.

Riksantikvaren: – Viktig at de blir liggende

Riksantikvar Hanna Geiran har også sett videoen. Heller ikke hun likte det hun så.

– Vi er opptatte av å signalisere tydelig til alle at gjenstandene skal ligge i terrenget og være spor etter de kamphandlingene som faktisk foregikk der.

Geiran understreker at gjenstander med krigshistorisk verdi skal bli liggende, selv om de ikke er innenfor fredningsområdet.

– Veldig mange metallsøkere er opptatt av historien og kulturminnene og har et godt samarbeid både med grunneiere og kulturminnevernet. Men noen respekterer ikke at gjenstander fra krigen skal bli liggende.

Riksantikvar Hanna Geiran under markeringen i dag av det vernede området i Narvikfjellene.

Riksantikvar Hanna Geiran var tidligere i september med da krigshistoriske landskapet i Narvikfjellene ble fredet

Foto: Ole Dalen / NRK

Ikke varslet

Det er Statskog som er grunneier i området videoen er laget. Der kjenner ikke regionledeleren til at de har fått noen henvendelse fra dem som har filmet.

Men hvor går grensen for hva man kan gjøre med hylser, hjelmer, kikkerter eller større krigsminner man kommer over?

Davidsen i Nordland fylkeskommune mener hver enkelt gjenstand er med å fortelle en større historie og bør få ligge i fred.

– Man må gjerne se, være interessert og studere stillingene og se på hylsene, men ikke ta de med deg. Plukker du opp en hylse så legg den tilbake, men la i utgangspunktet ting ligge der de ligger, sier Davidsen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med de som har laget videoen uten å lykkes.

vern_narvikfjellene2